Årsstämma

Extra Bolagsstämma 202o

Extra bolagsstämma i NIBE Industrier AB kommer att hållas onsdagen den 16 december 2020


På grund av fortsatta restriktioner i samband med COVID-19-pandemin, har styrelsen beslutat att extra bolagsstämma ska, med stöd av tillfälliga lagregler, genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 16 december 2020, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

Dokument

Bolagsstämma 2021

NIBE Industrier AB’s bolagsstämma, kommer att hållas den 11 Maj 2021 kl 17.00, på Sparbankshallen, Ola Mårtens väg 8, i Markaryd.

 

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska skriftligen begära detta hos styrelsen genom e-mail till [email protected]

 

För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning måste förslaget ha inkommit senast den 1 mars 2021.

Dokument

Kommer att publiceras här

General annual meeting

Bolagsstämma 2020

NIBE Industrier AB’s bolagsstämma, kommer att hållas den 14 Maj 2020 kl 17.00, på Sparbankshallen, Ola Mårtens väg 8, i Markaryd.

Bolagsstämma 2019

Bolagsstämma 2018

Bolagsstämma 2017

Extra bolagsstämma 2016

Bolagsstämma 2016 

Bolagsstämma 2015

Tidigare års protokoll från Bolagsstämmor

Bolagsstyrningsrapporter

NIBE Organization Chart

Klicka på bilden för att zooma.