Årsstämma

Årsstämma 2023

NIBE Industrier AB’s bolagsstämma, kommer att hållas den 16 Maj 2023 kl 17.00, i Markaryd.


Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska skriftligen begära detta hos styrelsen genom e-mail till [email protected] För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning måste förslaget ha inkommit senast den 1 mars 2023.


Dokument
  • Kommer att publiceras är

Årsstämma 2022

NIBE Industrier AB’s bolagsstämma, kommer att hölls den 16 Maj 2023 kl 17.00, på Sparbankshallen, Ola Mårtens väg 8, i Markaryd.


Dokument


  

Årsstämma 2021

NIBE Industrier AB’s årsstämma, Markaryd 11 Maj 2021.


På grund av fortsatta restriktioner i samband med COVID-19-pandemin, har styrelsen beslutat att årsstämman ska, med stöd av tillfälliga lagregler, genomföras utan personlig närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 11 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

Dokument

Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom signering med BankID. Sådana elektroniska röster måste avges senast måndagen den 10 maj 2021.

Länk till digital poströstning (Extern länk till Euroclear)

Extra Bolagsstämma 2020

Extra bolagsstämma i NIBE Industrier AB kommer att hållas onsdagen den 16 december 2020


På grund av fortsatta restriktioner i samband med COVID-19-pandemin, har styrelsen beslutat att extra bolagsstämma ska, med stöd av tillfälliga lagregler, genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 16 december 2020, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

Dokument
General annual meeting

Årsstämma 2020

NIBE Industrier AB’s bolagsstämma, kommer att hållas den 14 Maj 2020 kl 17.00, på Sparbankshallen, Ola Mårtens väg 8, i Markaryd.

Extra Bolagsstämma 2020

Årsstämma 2020

Årsstämma 2019

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Extra bolagsstämma 2016

Årsstämma 2016 

Årsstämma 2015

Tidigare års protokoll från Årsstämmor

Bolagsstyrningsrapporter

NIBE Organization Chart

Klicka på bilden för att zooma.