NIBE kan bidra till den nödvändiga globala övergången till mer hållbara energilösningar

Här har vi några bra exempel det.

NIBEs produkter möjliggör det framtida hållbara samhället

I en värmepump används solvärme, lagrad i luft, berg, vatten, eller mark till att värma både huset och tappvarmvattnet.

Vår mission att bidra till klimatförbättringar har verkligen goda förutsättningar. I takt med att vi växer ökar våra möjligheter att mer påtagligt kunna bidra till en värld med miljövänliga, intelligenta och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort.


Potentialen är mycket stor för vår mission när man betänker alla de fastigheter som ännu inte har vår typ av lösningar utan använder fossila lösningar.


Vi är en del av energiomställningen och fler länder tar större grepp för att påskynda den. I Nederländerna har regeringen antagit en grön agenda med visionen om en omställning till fossilfri uppvärmning och matlagning (gasspis), vilket innebär att det väl etablerade gasnätverket ska vara helt utfasat 2050.


Utveckling för att uppfylla klimatmålen

Hållbarhetsperspektivet är viktigt i hela produktlivscykeln. Den proaktiva marknadsanpassade produktutvecklingen har ett antal målkriterier. Våra produkter ska vara resurseffektiva i såväl produktion som drift och därmed bidra till minskad klimatpåverkan.


How much energy do you save with a heat pump?

Det totala energibehovet för uppvärmningen av ett medelstort hus inklusive varmvatten är 24.200 kWh per år. Med en värmepump som har en SCOPvärde på 5 minskar energiförbrukningen med 19.360 kWh, eller 80%, jämfört med direktverkande el. Med en värmepump blev istället den totala energiförbrukningen 4.840 kWh.

Text

NIBEs värmepumpar är en del av lösningen för ett grönare Nederländerna

Regeringen i Nederländerna har antagit en grön agenda med visionen att vara en fossilfri nation år 2050.

Ett steg har redan tagits

Om 35 år ska gasen vara helt utfasad, vilket betyder att dagens samtliga sju miljoner bostäder ska ha en annan lösning. Ett steg har redan tagits genom att slopa kravet på att nybyggda hus ska ha gas som energikälla för värme och matlagning. Vidare föreslås en plan för gradvis bortkoppling av redan gasanslutna bostäder från gasnätet från år 2021 och framåt.

Möter efterfrågan på energibesparingar

Värmepumpen ses som en viktig del av lösningen och installationer av NIBEs luft-/vattenvärmepumpssortiment har ökat markant. Skälen till dess popularitet är påtagliga. Med en årsvärmefaktor (SCOP) som överstiger 5,0 levererar en värmepump mer än fem gånger så mycket värme per år jämfört med en elkassett med samma energiförbrukning. Dessutom ger den optimala besparingar då värmepumpen automatiskt anpassar sig efter hemmets effektbehov året om.

Stadsdelen Kortenoord i Wageningen, Nederländerna

I stadsdelen Kortenoord i Wageningen pågår ett nytt och innovativt bostadsprojekt baserat på hållbarhet och totalt byggs cirka 1.000 bostäder utan gasledning. Husen har optimal isolering och är utrustade med nya energibesparande produkter som värmepumpar, solpaneler och soluppvärmda varmvattenberedare.

Svenska fastighetsbolaget Klövern värnar om miljön med banbrytande satsning på luft/vatten och solceller

Ett offensivt steg för att minska driftskostnaderna samt spara energi.

Energieffektvisera och minska på driftskostnaderna

Under 2017 togs beslutet att energieffektivisera en av deras industrifastigheter, som hyser bland annat bilverkstad och bilbesiktning, för att sänka driftskostnader och kapa rören till fjärrvärme. Med goda erfarenheter av bergvärmepumpar från NIBE valde Klövern denna gång att testa en helt ny kombination baserad på fem 20kW luft-/vattenvärmepumpar och solcellspaneler med förmågan att alstra 24.000 kWh per år.

Det är imponerande hur bra luft-/vattenvärmepumpar blivit

"Tidigare köpte vi in 253.000 kWh fjärrvärme årligen och med NIBEs värmepumpar behöver vi endast använda 73.000 kWh el per år. Eftersom vi genererar solenergi på 24.000 kWh behöver vi bara köpa in cirka 49.000 kWh. Det är väldigt bra och vi räknar med en återbetalning på cirka sju år för hela satsningen. Det är imponerande hur bra luft-/vattenvärmepumpar blivit och numera känns de både lika effektiva som bergvärme och väldigt tillförlitliga."

Fler projekt i framtiden

Att vi har kunnat skapa en fantastisk totalekonomi med ett rejält bidrag från solen gör kalkylen väldigt attraktiv och jag ser fram emot fler projekt likt detta i vårt fastighetsbestånd, berättar Tobias Ljungkvist, driftstekniker på fastighetsbolaget Klövern.

NIBE Group säker eldriften hos bussar i kyla

Värmeteknologi med styrkort kan användas till fordonsindustrin.

Kyla är en utmaning

Trenden med eldrivna fordon möter nya utmaningar. En av dem är vid kyla då batterierna tappar kapacitet eller kan sluta fungera och därmed begränsa fordonets räckvidd.

Intelligent elektronisk styrning

På förfrågan från Scania, som utvecklat en ny eldriven buss, har Backer tagit fram en lösning för värmare av batteripack med integrerat kretskort som är lätt att applicera i fordonssammansättningen. Genom intelligent elektronisk styrning hålls batteripacken i rätt temperatur och passagerarna i bussen kommer ända fram till målet, inte bara hållbart utan även tryggt.

En braskamin lindrar vid strömavbrott

En braskamin är inte bara trivselskapande utan också en stor trygghet vid krislägen.

Viktigast av allt

Om din el stängs av under den kalla säsongen kommer ditt hem snabbt att kylas ner. Det viktigaste är att ha vatten, mat och värme och att kunna få information från myndigheter och media. Hushåll som har vedeldade kaminer kan hålla huset varmt och bekvämt.

Annars måste du

Samla alla i ett rum, hänga filtar över fönstren, täck golvet med mattor och bygga ett tält över ett bord för att hålla värmen. Överväga brandrisker. Stäng av alla lampor och alternativa värmekällor innan du sover. Låt frisk luft komma in för att få in syre.Turbinvingar behöver kunna hålla värmen för att alstra energi

Vindkraftverkets vingar måste kunna hålla sig varma under reparation och underhåll

För att säkerställa korrekt översyn och underhåll av vindkraftverk och deras blad och för att minska underhållstoppstiderna har vi hittat en lösning som gör att bladen kan förbli varma under reparationsperioden.

Central intelligent control

Konceptet är baserat på en central intelligent styrning som kombineras med värmemantlar. Enheten styr temperaturen via sensorer i värmemantlarna. Samtidigt mäter och loggar den omgivande temperaturen och fuktigheten.

 

All hantering och kontroll av temperatur, data, larm, trendkurvor och programplaneringstid sker via en pekskärmspanel.

Elektrisk uppvärmning håller växlarna fria från is och snö

Den näst största energiposten för ägare till järnvägsinfrastruktur i "kalla länder" är att hålla järnvägsväxlar fria från is och snö.


The Blue Point system is a system for heating the railway gear so that it can be kept snow and ice free. The system takes into account the relationship between precipitation, temperature and wind to control the heating.

 
Inbyggda väderprognoser

Systemet får en väderprognos varje timme för nästa 1-3 timmars intervall. Detta betyder en lokal och exakt prognos för snö och frost. Den här funktionen sparar så mycket som upp till 40% energi. Systemet har också inbyggda larm, information om energiförbrukning, tvångsuppvärmning med mera.


Eldstäder kan också fungera som huvudvärmekälla

Användningen av vedkaminer i Kanada och norra USA drivs av verkliga praktiska behov. Människor behöver helt enkelt hålla sig varma.

På en kontinent med betydligt bistrare vinterklimat än i Europa, frånsett norra Skandinavien, är en vedkamin för många en viktig värmekälla. Till exempel har 350.000 hushåll eller 35% av hushållen utanför städerna i den kanadensiska provinsen Ontario ved som del- eller huvudvärmekälla.

Man förstår skillnaden mellan de olika kontinenterna bäst genom att jämföra produktbeskrivningen på några av kanadensiska Regencys produkter med en av NIBE Stoves storsäljare i Norden, Contura 500. Regencys kaminstorlekar anges utifrån rumsstorlek och med effektmåttet BTU, British Thermal Unit.


Som man säger i Kanada, du tänder brasan i oktober, sedan brinner den till i april. – Kan jag få en kopp te till, tack!

Regency® Pro-Series F5100 Wood Stove, 80.000 BTU = 23 kW. Nu kan du lägga in 55 cm långa vedträn och en laddning på 40 kg ger en brinntid på upp till 30 timmar!


Nordiska Contura 500 som har en effekt på 5 kW, kan ta 33 cm långa vedträn och har en brinntid på 1-2 timmar.

En artikel i Toronto Star speglar väl vedkaminens roll:

”Det är slutet på arbetsveckan och du har fortfarande lång väg hem i mörkret i motvind med hårda snöflingor som påminner om pellets. Det finns dock lättnad i slutet av vägen; te, kanske eller ett glas vin och den ultimata vinterkomforten - en vedklabbe i en vedeldad kamin.”