NIBE Climate Solutions

Produkter som möjliggör det framtida hållbara samhället

Värmepumpar

Värmepumpar

Principen bygger på att indirekt utvinna energi från solen, vilken lagras i berget, jorden, luften, vattnet eller överskottsvärmen i ventilationens frånluft. Värmen kan distribueras såväl vatten- som luftburet samt tillvaratas även för uppvärmning av varmvatten och lagras i ackumulator.


Ventilationsprodukter

Ventilationsprodukter och            luftkonditionering

Friskluftsventilation med värmeåtervinning via den uppvärmda frånluften samt produkter för generering av luftkonditionering till både enfamiljshus, större fastigheter och industriella applikationer.

Klimatsystem

Klimatsystem för större                fastigheter

Stora bostadsfastigheter liksom kommersiella fastigheter har oftast ett klimatsystem som säkerställer god ventilation, jämn temperatur och rätt luftfuktighet oavsett årstid. Detta förutsätter systemlösningar med en kombination av värme- och luftkonditioneringssystem samt ventilationsaggregat med värmeåtervinning, där en värmepump förutom värme också producerar både varmvatten och luftkonditionering.


Fjärrvärme

Fjärrvärmeprodukter

Villa- eller fjärrvärmecentral för vidarebefordran av fjärrburen värme till den individuella fastigheten.


Solpaneler

Solpaneler

Solel genererad från solceller som kan kombineras med en värmepump och/eller säljas till en elproducent.


Klimatsystem

Klimatsystem för större                fastigheter

Stora bostadsfastigheter liksom kommersiella fastigheter har oftast ett klimatsystem som säkerställer god ventilation, jämn temperatur och rätt luftfuktighet oavsett årstid. Detta förutsätter systemlösningar med en kombination av värme- och luftkonditioneringssystem samt ventilationsaggregat med värmeåtervinning, där en värmepump förutom värme också producerar både varmvatten och luftkonditionering.


Villapannor

Villapannor

Ved-eller pelletspannor som kopplas till en ackumulatortank.


Kommersiella tvättmaskiner och torktumlare

Kommersiella tvättmaskiner och torktumlare

Tvättmaskiner och torktumlare för större bostadshus, hotell och sjukhus.