Investerare


Pressmeddelanden

Nyheter

Rapporter

IR kontakter

Gerteric

Gerteric Lindquist

Koncernchef och VD

Tel: +46 433-27 30 76
[email protected]

Hans Backman
Christel Fritiofsson

Christel Fritiofsson

IR-kontakt

Tel: +46 433-27 30 78
[email protected]

NIBE aktien – Fakta och siffror

NIBE Aktien


Analytiker

Karl Bokvist

ABG Sundal Collier

Philip Buller

Berenberg

Gustav Österberg

Carnegie

Viktor Trollsten

Danske Bank Equity Research

Douglas Lindahl

DNB Bank Markets

Anna Lindholm Widström

Handelsbanken Capital Markets

Johan Sjöberg

Kepler Cheuvreux

Pam Liu

Morgan Stanley

Carl Ragnestam

Nordea Markets

Fredrik Moregard

Pareto

Fredrik Agardh

SEB Equity Research

De största aktieägarnaAntal

A-aktier, st

Antal

B-aktier, st

Antal
röster, %

Nuvarande och tidigare

styrelseledamöter och ledning

164 373 736

245 621 234

45.92

Schörling/MEXAB Industri AB

68 756 624

80 852 090

18.68

State Street Bank and Trust Co


157 622 432

3,83

JP Morgan Chase Bank N A


120 997 891

2.94

Alecta Pensionsförsäkring


116 672 000

2,84

BNY Mellon NA


59 468 438

1,45

The Northern Trust Company


41 162 460

1,00

Brown Brothers Harriman & Co


28 202 547

0,69

Clearstream Banking S A


24 182 334

0,66

JP Morgan SE Luxembourg B


21 473 316

0.52

CBNY Norges Bank


21 029 106

0.51

AMF Tjänstepension AB


20 000 000

0,49

BNY Mellon SA/NVG


19 675 214

0.48

Andra aktieägare (116,887 st)


826 247 066

20,08

Totalt

233 130 360

1 782 936 128

100,00

Källa: Euroclear Aktiebok 31 maj 2022

Ägarstruktur

Antal

aktier

Antal

ägare

Andel 

ägare %

Andel

A-aktier, st

Andel 

B-aktier, st

Andel

aktier, %

1-500

86 439

73.95


10 059 934

0.50

501-1 000

10 124

8.66


7 692 975

0.38

1 001-2 000

6 896

5.90


10 450 998

0.52

2 001-5 000

5 897

5.05


19 598 184

0.97

5 001-10 000

2 896

2.48


21 137 664

1.05

10 001-20 000

1 890

1.62


28 152 292

1.40

20 001-50 000

1 395

1.19


43 496 400

2.16

50 001-100 000

665

0.57


45 401 040

2.25

100 001-500 000

431

0.37


87 022 607

4.32

500 001-1 000 000

75

0.06

 

54 478 600

2.70

1 000 001-5 000 000

109

0.09

5 197 976

222 104 026

11.27

5 000 001-10 000 000

33

0.03

30 929 760

199 987 704

11.45

10 000 001 -

36

0.03

197 002 624

1 033 338 704

61.03

Totalt

116 887

100

233 130 360

1 782 936 128

100,00

Källa: Euroclear Aktiebok 31 maj 2022

Nyckeltal
2021

2020

2019

2018

2017

2016

Nettoomsättning

Mkr

30.832

27 146

25 342

22 516

19 009

15 348

Tillväxt

%

+13,6

+7,1

+12,5

+18,5

+23,9

+15,9

Rörelseresultat

Mkr

4.438

3 880

3 038

2 829

2 344

1 980

Rörelseresultat efter finansnetto

Mkr

4.318

3 658

2 836

2 667

2 182

1 871

EBITDA-marginal

%

18,6

18,8

16,1

15,6

15,7

16,4

Rörelsemarginal

%

14,4

14,3

12,0

12,6

12,3

12,9

Vinstmarginal

%

13,9

13,5

11,2

11,8

11,5

12,2

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar

Mkr

1.790

3 692

2 059

2 479

2 026

5 156

Operativt kassaflöde

Mkr

2.020

3 914

1 904

1 111

1 587

1 359

Disponibla likvida medel

Mkr

5.208

5 240

4 703

3 562

3. 803

2 926

Rörelsekapital exklusive kassa och bank i
förhållande till nettoomsättningen

%

17,4

12,9

18,1

19,6

16,3

19,6

Eget kapital

Mkr

21 657

17 737

17 604

15 421

12 807

12. 129

Avkastning på eget kapital

%

17,3

16,1

13,5

14,8

13,7

14,9

Soliditet

%

49,9

46,3

47,3

47,7

45,8

46,6

Andel riskbärande kapital

%

53,1

49,7

50,6

51,1

49,2

50,7

Sysselsatt kapital

MKr

31 977

28 396

28 258

24 660

21 83

20 665

Avkastning på sysselsatt kapital

%

15,2

14,6

12,3

13,0

11,5

11,8

Avkastning på totalt kapital

%

11,2

10,9

9,4

10,0

9,0

9,4

Kapitalomsättningshastighet

ggr

0,75

0,72

0,73

0,75

0,70

0,69

Räntebärande skulder / Eget kapital

%

47,7

60,1

60,8

60,0

70,1

70,4

Nettoskuld / EBITDA

ggr

1,0

1,1

1,6

1,7

1,9

2,4

Räntetäckningsgrad

ggr

16,6

7,9

7,6

8,8

9,6

9,6

Medeltal anställda

st

20 433

18 740

16 994

16 569

14 271

11 869

Ordlista

Tillväxt
Förändring av nettoomsättning jämfört med föregående år i procent.

EBITDA-marginal
Rörelseresultat före avskrivningar i procent av netto­omsättning.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av netto­omsättning.

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättning.

Operativt kassaflöde
Kassaflöde efter investeringar men före förvärv av bolag/verksamheter.

Eget kapital
Beskattat eget kapital plus obeskattade reserver minus skatt.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto minus schab­lonskatt 22,0 procent i procent av genomsnittligt eget kapital.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Andel riskbärande kapital
Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande och uppskjuten skatteskuld i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital
Summa tillgångar minus icke ränte­bärande skulder och uppskjuten skatt.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning dividerad med genomsnittlig balans­omslutning.

Räntebärande skulder/ Eget kapital
Räntebärande skulder i procent av eget kapital.

Nettoskuld/EBITDA
Räntebärande nettoskuld (finansiella skulder minus finansiella tillgångar) dividerat med resultat före avskrivningar.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.