Investerare


Nyheter

Rapporter

Delårsrapport 1, 2021

NIBE rapport 2016

IR kontakter

Gerteric

Gerteric Lindquist

Koncernchef och VD

Tel: +46 433-27 30 76
[email protected]

Hans Backman
Christel Fritiofsson

Christel Fritiofsson

IR-kontakt

Tel: +46 433-27 30 78
[email protected]

NIBE aktien – Fakta och siffror

NIBE Aktien


Analytiker

Karl Bokvist

ABG Sundal Collier

Daniel Petkov

Berenberg

Gustav Österberg

Carnegie

Emanuel Jansson

Danske Bank Equity Research

Viktor Trollsten

DNB Bank Markets

Jacob Edler

Handelsbanken Capital Markets

Douglas Lindahl

Kepler Cheuvreux

Pam Liu

Morgan Stanley

Carl Ragnestam

Nordea Markets

Fredrik Agardh

SEB Equity Research

Fredrik Moregard

Pareto

De största aktieägarnaAntal

A-aktier, st

Antal

B-aktier, st

Antal
röster, %

Nuvarande och tidigare

styrelseledamöter och ledning

164 373 736

252 340 388

46,09

Schörling/MEXAB Industri AB

68 756 624

118 852 812

19,60

State Street Bank and Trust Co


180 333 269

4,38

Alecta Pensionsförsäkring


120 716 000

2,93

BNY Mellon NA


74 090 033

1,80

JPM Chase Bank N A


56 763 644

1,38

The Northern Trust Company


48 240 904

1,17

JPM Chase Bank N A


37 367 488

0,91

Brown Brothers Harriman & Co


26 996 379

0,66

CBNY Norges Bank


19 828 237

0,48

Six SIS AG


18 276 505

0,44

BNY Mellon SA/NV


17 902 751

0,44

Första AP-fonden


16 484 724

0,40

Andra aktieägare (68,241 st)


794 742 994

19,32

Total

233 130 360

1 782 936 128

100,00

Källa: Euroclear Aktiebok 31 maj 2021

Ägarstruktur

Antal

aktier

Antal

ägare

Andel 

ägare %

Andel

A-aktier, st

Andel 

B-aktier, st

Andel

aktier, %

1-500

43 384

63,57


5 775 201

0,29

501-1,000

6 827

10,00


5 079 567

0,25

1,001-2,000

5 602

8,21


8 563 026

0,42

2001-5,000

5 005

7,33


16 800 355

0,83

5,001-10,000

2 748

4,03


20 018 077

0,99

10,001-20,000

1 906

2,79


28 579 145

1,42

20,001-50,000

1 370

2,01


42 597 950

2,11

50,001-100,000

681

1,00


46 505 938

2,31

100,001-500,000

465

0,68


95 688 065

4,75

500,001-1,000,000

65

0,10

 

 48 570 613

2,41

1,000,001-5,000,000

124

0,18

5 197 976

262 109 077

13,26

5,000,001-10,000,000

31

0,05

30 929 760

181 034 052

10,51

10,000,001-

33

0,05

197 002 624

1 021 620 593

60,45

Förvaltardiff

0- 6 000


Totalt

68 241

100

233 130 360

1 782 936 128

100,00


Källa: Euroclear Aktiebok 31 maj 2021

Nyckeltal
2020

2019

2018

2017

2016

Nettoomsättning

Mkr

27.146

25.342

22.516

19.009

15.348

Tillväxt

%

+7.1

+12.5

+18,5

+23,9

+15,9

Rörelseresultat

Mkr

3.880

3.038

2.829

2.344

1.980

Rörelseresultat efter finansnetto

Mkr

3.658

2.836

2.667

2.182

1.871

EBITDA-marginal

%

18.8

16.1

15,6

15,7

16,4

Rörelsemarginal

%

14.3

12.0

12,6

12,3

12,9

Vinstmarginal

%

13.5

11.2

11,8

11,5

12,2

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar

Mkr

3.692

2.059

2.479

2.026

5.156

Operativt kassaflöde

Mkr

3.914

1.904

1.111

1.587

1.359

Disponibla likvida medel

Mkr

5.240

4.703

3.562

3.803

2.926

Rörelsekapital exklusive kassa och bank i
förhållande till nettoomsättningen

%

12.9

18.1

19,6

16,3

19,6

Eget kapital

Mkr

17.737

17.604

15.421

12.807

12.129

Avkastning på eget kapital

%

16.1

13.5

14,8

13,7

14,9

Soliditet

%

46.3

47.3

47,7

45,8

46,6

Andel riskbärande kapital

%

49.7

50.6

51,1

49,2

50,7

Sysselsatt kapital

MKr

28.396

28.258

24.660

21.783

20.665

Avkastning på sysselsatt kapital

%

14.6

12.3

13,0

11,5

11,8

Avkastning på totalt kapital

%

10.9

9.4

10,0

9,0

9,4

Kapitalomsättningshastighet

ggr

0.72

0.73

0,75

0,70

0,69

Räntebärande skulder / Eget kapital

%

60.1

60.8

60,0

70,1

70,4

Nettoskuld / EBITDA

ggr

1.1

1.6

1,7

1,9

2,4

Räntetäckningsgrad

ggr

7.9

7.6

8,8

9,6

9,6

Medeltal anställda

st

18.740

16.994

16.569

14.271

11.869

Ordlista

Tillväxt
Förändring av nettoomsättning jämfört med föregående år i procent.

EBITDA-marginal
Rörelseresultat före avskrivningar i procent av netto­omsättning.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av netto­omsättning.

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättning.

Operativt kassaflöde
Kassaflöde efter investeringar men före förvärv av bolag/verksamheter.

Eget kapital
Beskattat eget kapital plus obeskattade reserver minus skatt.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto minus schab­lonskatt 22,0 procent i procent av genomsnittligt eget kapital.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Andel riskbärande kapital
Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande och uppskjuten skatteskuld i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital
Summa tillgångar minus icke ränte­bärande skulder och uppskjuten skatt.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning dividerad med genomsnittlig balans­omslutning.

Räntebärande skulder/ Eget kapital
Räntebärande skulder i procent av eget kapital.

Nettoskuld/EBITDA
Räntebärande nettoskuld (finansiella skulder minus finansiella tillgångar) dividerat med resultat före avskrivningar.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.