Investerare


Nyheter

Rapporter

Delårsrapport 2 2020

NIBE rapport 2016

IR kontakter

Gerteric

Gerteric Lindquist

Koncernchef och VD

Tel: +46 433-27 30 76
[email protected]

Hans Backman
Christel Fritiofsson

Christel Fritiofsson

IR-kontakt

Tel: +46 433-27 30 78
[email protected]

NIBE aktien – Fakta och siffror

NIBE Aktien


Analytiker

Karl Bokvist

ABG Sundal Collier

Gustav Österberg

Carnegie

Johan Sjöberg

Danske Bank Equity Research

Olof Larshammar

DNB Bank Markets

Marcela Klang

Handelsbanken Capital Markets

Douglas Lindahl

Kepler Cheuvreux

Carl Ragnestam

Nordea Markets

Klara Jonsson

SEB Equity Research

Fredrik Moregard

Pareto

De största aktieägarnaAntal

A-aktier, st

Antal

B-aktier, st

Antal
röster, %

Nuvarande och tidigare

styrelseledamöter och ledning

41 343 434

63 153 822

46,23

Melker Schörling

17 189 156

30 108 203

19,60

State Street Bank and Trust Co


44 429 879

4,31

Alecta Pensionsförsäkring


31 147 000

3,02

JP Morgan Chase Bank N A


18 209 510

1,77

BNY Mellon NA


13 722 021

1,34

JPM Chase NA


12 189 782

1,18

CBNY Norges Bank


5 544 126

0,54

BNP Paribas SEC Services Paris


4 968 203

0,48

Six SIS AG


4 866 698

0,47

Brown Brothers Harriman & Co


4 559 012

0,44

Didner & Gerge Aktiefond


3 851 473

0,37

Fjärde AP-fonden


3 823 216

0,37

Andra aktieägare (52,431 st)


204 861 047

19,87

Total


504 016 622

100,00

Källa: Euroclear Aktiebok 31 juli 2020

Ägarstruktur

Antal

aktier

Antal

ägare

Andel 

ägare %

Andel

A-aktier, st

Andel 

B-aktier, st

Andel

aktier, %

1-500

40 186

76,65


4 125 032

0,82

501-1,000

3 992

7,61


3 323 685

0,62

1,001-2,000

2 782

5,31


4 407 171

0,84

2001-5,000

2 622

5,00


9 044 141

1,75

5,001-10,000

1 164

2,22


8 553 924

1,67

10,001-20,000

789

1,50


11 726 827

2,26

20,001-50,000

450

0,86


14 070 871

2,80

50,001-100,000

148

0,28


10 507 984

2,06

100,001-500,000

183

0,35


38 359 158

8,68

500,001-1,000,000

40

0,08

 1 549 494

 24 919 137

5,71

1,000,001-5,000,000

61

0,12

19 163 926

114 389 745

26,72

5,000,001-10,000,000

6

0,01

20 630 014

27 086 437

8,35

10,000,001-

8

0,02

17 189 156

174 762 425

37,71

Förvaltardiff underskriden

inrapportering
12 789


Antal förvaltare med diff

1

Totalt

52 431

100

58 532 590

445 484 032

100,00


Källa: Euroclear Aktiebok 31 juli 2020

Nyckeltal
2018

2017

2016

2015

2014

Nettoomsättning

Mkr

22.516

19.009

15.348

13.243

11.033

Tillväxt

%

+18,5

+23,9

+15,9

+20,0

+12,2

Operating profit

Mkr

2.829

2.344

1.980

1.700

1.385

Rörelseresultat

Mkr

2.667

2.182

1.871

1.614

1.292

EBITDA-marginal

%

15,6

15,7

16,4

16,5

16,2

Rörelsemarginal

%

12,6

12,3

12,9

12,8

12,6

Vinstmarginal

%

11,8

11,5

12,2

12,2

11,7

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar

Mkr

2.479

2.026

5.156

531

3.098

Operativt kassaflöde

Mkr

1.111

1.587

1.359

1.555

1.096

Disponibla likvida medel

Mkr

3.562

3.803

2.926

2.195

2.735

Rörelsekapital exklusive kassa och bank i
förhållande till nettoomsättningen

%

19,6

16,3

19,6

13,0

19,1

Eget kapital

Mkr

15.421

12.807

12.129

7.428

6.560

Return on equity

%

14,8

13,7

14,9

18,0

16,6

Equity/assets ratio

%

47,7

45,8

46,6

39,9

36,2

Andel riskbärande kapital

%

51,1

49,2

50,7

44,5

40,8

Sysselsatt kapital

MKr

24.660

21.783

20.665

14.710

14.411

Avkastning på sysselsatt kapital

%

13,0

11,5

11,8

12,1

12,1

Avkastning på totalt kapital

%

10,0

9,0

9,4

9,6

9,6

Kapitalomsättningshastighet

ggr

0,75

0,70

0,69

0,72

0,71

Räntebärande skulder / Eget kapital

%

60,0

70,1

70,4

98,0

119,7

Nettoskuld / EBITDA

ggr

1,7

1,9

2,4

2,5

3,3

Räntetäckningsgrad

ggr

8,8

9,6

9,6

12,3

7,6

Medeltal anställda

st

16.569

14.271

11.869

10.545

9.726

Ordlista

Tillväxt
Förändring av nettoomsättning jämfört med föregående år i procent.

EBITDA-marginal
Rörelseresultat före avskrivningar i procent av netto­omsättning.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av netto­omsättning.

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättning.

Operativt kassaflöde
Kassaflöde efter investeringar men före förvärv av bolag/verksamheter.

Eget kapital
Beskattat eget kapital plus obeskattade reserver minus skatt.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto minus schab­lonskatt 22,0 procent i procent av genomsnittligt eget kapital.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Andel riskbärande kapital
Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande och uppskjuten skatteskuld i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital
Summa tillgångar minus icke ränte­bärande skulder och uppskjuten skatt.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning dividerad med genomsnittlig balans­omslutning.

Räntebärande skulder/ Eget kapital
Räntebärande skulder i procent av eget kapital.

Nettoskuld/EBITDA
Räntebärande nettoskuld (finansiella skulder minus finansiella tillgångar) dividerat med resultat före avskrivningar.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.