NIBE Element
–energieffektivitet i många branscher

 

 

 

 

Komponenter och lösningar som sparar energi

Våra kunder återfinns i en rad olika branscher och våra erbjudanden bidrar till att deras produkter kommer till nytta hos slutanvändare inom en mångfald av områden;

Vitvaror och hushållsmaskiner

Ett komplett utbud anpassat för storskalig volymproduktion av lösningar för värmealstring och styrning avsedda för vitvaror och hushållsmaskiner.

Avancerad teknik, medicin, flyg

Lösningar för högspecialiserade och krävande kompetensområden som medicinsk utrustning/laboratorier, elektronik- och halvledarutrustning för rymd, försvar och industrirobotar - alla med sina specifika krav och regler. 

Kommersiella produkter, storkök

Kundanpassade lösningar men även standardkomponenter baserade på olika tekniker som tjockfilm, vakuumlödning och värmepumpsmoduler, alla anpassade för internationella föreskrifter och standarder.

HVAC - för styrning och reglering av inomhusklimat

Frekvensomvandlare och mjukstartreläer som ökar livslängden för elmotorer genom att skydda dem från plötsliga belastningar. Värmeväxlare som levererar stabil värme med anpassning till faktisk behövd effektivitet och som samtidigt säkerställer mindre värmeförluster.


Energisektorn

Ett stort utbud av produkter för såväl förnybar energiproduktion som för gas- och oljeindustrin. Exempelvis elektriska resistorer för vindkraftverk som förbättrar kvaliteten på elförsörjningen och möjliggör korta avbrott i elnätet utan behov av att stänga av turbinen.


Transport – fordon, spårbundet, fartyg och flyg

Intelligenta lösningar för såväl infrastruktur som de spårbundna fordonen inom järnvägssektorn samt on-line-styrning och mjukvara för styrning av utrustning. Ett stort utbud av komponenter för fordonsindustrin, även omfattande el- och hybridfordon.


Industri, projekt

Kundanpassad design och konstruktion men även installation och driftsättning av apparatskåp och tillhörande kontrollpaneler. Även ett brett utbud av standardkomponenter.


Vi behärskar flera tekniker som gör det möjligt att tillverka lösningar optimalt för deras tillämpning och bransch.

Tubular elements

Rörelement

Aluminum elements

Aluminium-element

Foil elements

Folie- element

Thick film elements

Tjockfilms- element

PTC elements

PTC- element

High power elements

Högeffekts- elements

Öpna spiraler och band

Heat exchangers

Värme-växlare

Heating cables

Värmekabel

Heating jackets

Värmemattor

Ceramic elements

Keramiska element

Vakuum brazing

Vakuum-lödning

Heat pump technology

Värmepump-technology

Resistors

Resistorer/ motstånd

Control equipment

Styrning och reglering

Flexible hoses

Flexibla slangar

Flexible hoses

Temeratursensorer