NIBE Element
–energieffektivitet i många branscher

 

 

 

 

Energieffektivitet i många branscher

NIBE Element är en kvalitetsleverantör som erbjuder ett brett utbud av komponenter med god livslängd och intelligenta lösningar för uppvärmning och styrning för optimal energiåtgång. Erbjudandet är riktat till ett flertal marknadssegment, allt ifrån producenter av högspecialiserade industrisystem till producenter av konsumentprodukter.

 

Vi utökar successivt produktprogrammet till att omfatta fler teknologier. Vi kan också erbjuda tillval av mätning och styrning, liksom tester och simuleringar i kundernas produktutvecklingsprocesser.

Industri/Projekt

Kundanpassad design och konstruktion men även installation och driftsättning av apparatskåp och tillhörande kontrollpaneler. Även ett brett utbud av standardkomponenter.


Energi/Miljö

Ett stort utbud av produkter för såväl förnybar energiproduktion som för gas- och oljeindustrin. Exempelvis elektriska resistorer för vindkraftverk som förbättrar kvaliteten på elförsörjningen och möjliggör korta avbrott i elnätet utan behov av att stänga av turbinen

 

Avancerad teknik

Lösningar för högspecialiserade och krävande kompetensområden som medicinsk utrustning/laboratorier, elektronik- och halvledarutrustning för försvar och industrirobotar - alla med sina specifika krav och regler. 


HVAC

Frekvensomvandlare och mjukstartreläer som ökar livslängden för elmotorer genom att skydda dem från plötsliga belastningar. Värmeväxlare som levererar stabil värme med anpassning till faktisk behövd effektivitet och som samtidigt säkerställer mindre värmeförluster.


Transport

Intelligenta lösningar för såväl infrastruktur som de spårbundna fordonen inom järnvägssektorn samt on-line-styrning och mjukvara för styrning av utrustning. Ett stort utbud av komponenter för fordonsindustrin, även omfattande el- och hybridfordon.

Kommersiell utrustning

Kundanpassade lösningar men även standardkomponenter baserade på olika tekniker som tjockfilm, vakuumlödning och värmepumpsmoduler, alla anpassade för internationella föreskrifter och standarder.

Hushållsapparater

Ett komplett utbud anpassat för storskalig volymproduktion av lösningar för värmealstring och styrning avsedda för vitvaror och hushållsmaskiner.

Komponenter och lösningar som sparar energi

Vi ligger i framkant i teknikutvecklingen för att fortsatt vara en samarbetspartner i en värld med ständig specialisering och ökat teknikinnehåll. Våra erbjudanden kan delas in i ett antal produktgrupper där produkten säljs antingen som komponent eller ingår i ett mer komplett system.

Tubular elements

Rörelement

Aluminum elements

Aluminium-element

Foil elements

Folie-element

Thick film elements

Tjockfilms- element

PTC elements

PTC- element

High power elements

Högeffekts- element

Öpna spiraler och band

Heat exchangers

Värmeväxlare

Heating cables

Värmekabel

Heating jackets

Värmemattor

Ceramic elements

Keramiska element

Vakuum brazing

Vakuum-lödning

Heat pump technology

Värmepumps-teknik

Resistors

Resistorer/ motstånd

Control equipment

Styrning och reglering

Flexible hoses

Flexibla slangar

Flexible hoses

Temperatur-
sensorer

Flexible hoses

Infravärme