NIBES HISTORIA

Långsiktighet och kontinuitet


Sedan starten för snart 70 år sedan har vi skapat en global koncern med verksamhet och närvaro i hela världen samt en god plattform för vidare expansion under lönsamhet. Tydliga gemensamma värderingar och långsiktigt ägande ligger bakom kontinuiteten och stabiliteten i koncernen. 

Engagerade och innovativa ledare

Christian Backer

Baserat på Christian Backers patent för rörelement etablerar Nils Bernerup 1949 Backer Elektro-Värme AB i Sösdala, för tillverkning av det som kom att kallas "Backerelementet".

Nils Bernerup

Nils Bernerup grundar NIBE-Verken AB i Markaryd 1952 genom förvärvet av Ebe-Verken med 3 anställda. Initialerna i hans för- och efternamn ger bolaget namnet NIBE.

Sven Christensson

Sven Christensson, som utses till VD 1956 på Backer-Elektro Värme AB, ansvarar för att bolaget under hans 25 år utvecklas till en av Europas ledande tillverkare av rörelement.

Rune Dahlberg

Rune Dahlberg anställs som VD 1961 på NIBE- Verken AB och med starkt fokus på kvalitet och rationell produktion driver han framgångsrikt bolaget fram till sin pensionering 1987.

Organisk tillväxt utgör basen för expansionen

Rörelement börjar tillverkas

1949 startas tillverkningen av en ny lätt applicerbar värmekomponent för hushåll och industri. Med motståndstråd placerad i centrum av ett tomrör som fylls med magnesiumoxid skapas rörelementet.

Varmvattenberedare först ut till lantbruket

1952 startas tillverkningen av NIBEs varmvattenberedare, samma år som lagen om att bönderna måste ha varmvatten i mjölkrummen träder i kraft.

Tidig legotillverkning av Handöl

1965 erhåller NIBE kontrakt på legotillverkning av kaminer under varumärket Handöl. Senare förvärvas hela Handöls verksamhet.

Första värmepumpen

1981 premiärvisas den allra första värmepumpen från NIBE, Fighter Twin, på årets VVS-mässa och tillverkningen av värmepumpar startas i Markaryd.

NIBE Industrier AB bildas 1989 och börsintroduceras 1997

NIBE Industrier AB bildas

Familjen Bernerup beslutar sig 1989 för att avyttra de båda bolagen Backer Elektro-Värme AB och NIBE-Verken AB. Ett antal anställda tillsammans med två externa investerare bildar NIBE Industrier AB och förvärvar verksamheterna. Gerteric Lindquist utses till VD och koncernchef.

Börsnotering

För att möjliggöra ytterligare expansion och bredda ägandet genomförs 1997 en nyemission och i samband med detta noteras NIBE Industrier AB på Stockholmsbörsen. God resultatgenerering och att vara börsnoterad skapar förutsättningarna för en intensiv förvärvsera och utvecklingen till en global koncern.

Marknadsorienterad expansion genom förvärv

Förvärv i Norden

Förvärvseran inleds på de nordiska marknaderna och under åren 1997-2010 genomförs ett 30-tal förvärv inom alla tre affärsområdena.

Förvärven tillför bland annat

 • nya teknologier
 • nya produkter
 • nya marknader
 • ny produktionskapacitet

Förvärv i övriga Europa

Under perioden fram till 2011 genomförs även ett 15-tal förvärv på den europeiska marknaden. Under perioden 2012-2016 genomförs ytterligare sju europeiska förvärv samt sju mindre kompletteringsförvärv.

Förvärven tillför bland annat

 • en stor europeisk värmepumpsaktör
 • marknadsledande på braskaminer i Europa

Förvärv i Nordamerika

Under åren 2011-2016 genomförs elva strategiskt viktiga förvärv i Nordamerika inom alla tre affärsområdena.

Förvärven tillför bland annat

 • nya teknologier
 • nya produkter
 • nya marknader
 • ny produktionskapacitet

Förvärv 2017-

2017-2019 präglas av fortsatt många förvärvsdiskussioner och en hög förvärvstakt då.


 • att vi utökar sortimentet för industrielement med nya produktgrupper och ytterligare förstärker vår europeiska närvaro i industrielementsektorn
 • tar ytterligare steg mot att bli en ledande helhetsleverantör för hållbara klimatiseringslösningar för både enfamiljsbostäder och kommersiella fastigheter