En investering i NIBEs aktie har gett god avkastning

Över 20 års lönsam tillväxt med hållbara energilösningar i världsklass

Vårt fokus på hållbara energilösningar i världsklass har gett över 20 års lönsam tillväxt och en växande internationell närvaro. För den som varit aktieägare i NIBE Industrier sedan börsintroduktionen 1997 har detta inneburit en god investering.

Ambitiösa finansiella mål med hög efterlevnad

NIBE har haft en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på knappt 18% sedan 1997 kombinerat med en rörelsemarginal som legat mellan 10% och 13% samt en genomsnittlig avkastning på eget kapital på drygt 17%.

Aktiens totalavkastning har sedan 1997 genomsnittligt uppgått till 23% per år.

Hög hållbarhetsprofil

Vi har sedan länge utvecklat våra produkter med visionen att skapa hållbara energilösningar i världsklass samtidigt som vi haft fokus på att vara varsamma med att använda resurser i vår verksamhet och värdekedja.

Möter efterfrågan på energieffektivisering

NIBE är väl positionerat när flera drivkrafter kombinerat skapar fortsatt efterfrågan på energieffektiviserande produkter.

Stor marknadspotential

Våra ambitiösa tillväxtmål baseras på att vi ser att det fortfarande finns stor potential för såväl organisk som förvärvsdriven tillväxt på ett globalt plan.

Fortsatt tillväxt på fragmenterade marknader

NIBEs marknader kännetecknas av att de fortfarande är fragmenterade och därmed framstår utrymmet för fortsatt konsolidering som gott.


Skalfördelar skapar lönsamhet för koncernens bolag

NIBEs koncernstorlek skapar skalfördelar för alla ingående bolag inom flera områden; gemensamma inköp, expertis inom produktionseffektivisering och öppet klimat inom produktutveckling, vilket förkortar utvecklingstiden och ger möjlighet till tekniköverföring.

Dedikerad och långsiktig ledning

NIBE har sedan börsintroduktionen haft en mycket stabil ledning.

Stark företagskultur

NIBE har med sina småländska rötter en uttalad entreprenöriell företagsanda och tydliga värderingar som genomsyrar koncernen.

Väl utvecklad förvärvsprocess

NIBE har en väl utvecklad process vid företagsförvärv och tydliga avsikter för de förvärvade företagen och dess befintliga företagsledningar, vilket säkrar bibehållen marknadsposition och ledningskraft.