NIBE Stoves

Värmande produkter som ger trivsel

NIBE Stoves produktsortiment består av braskaminer avsedda för olika energislag i varierande storlekar och design, anpassade för olika typer av småhus och kommersiella fastigheter. Skorstenssystem och andra tillbehör ingår också i sortimentet.

Vedeldade kaminer

Vedkaminer använder förnybart bränsle och är därför klimatneutralt, vilket gör att vi bidrar till ett mer hållbart samhälle. Produkterna uppfyller redan nu det kommande Eco-designdirektivet med lägre utsläppsnivåer. 

Elektriska kaminer

Elektriska värmare skapar en känsla av eld utan ved. Flamavbildningen produceras med LED och kan ge upp till 50 000 timmars driftstid. Med hjälp av en fjärrkontroll kan elden justeras i intensitet.


Gaskaminer

Gaskaminer kombinerar värmen från en fast brännare med den enkla gasen. Med en gasspis är det möjligt att välja till exempel stenar eller glas som lågorna brinner runt.


Fristående braskaminer

Traditionella kaminer som finns i olika material och som passar i både moderna och mer klassiska hem.


Värmelagrande produkter 

Med Insatser och inbyggda kaminer går det att välja material och utförande runt själva kaminen. Klassiska kassetter finns också för mindre hus som fritidshus.


Skorstenssystem 

Kompletta skorstenssystem för en helhetslösning till kund.


Tillbehör

En mängd tillbehör runt kaminer, skorstenar och själva eldningen finns i sortimentet.