NIBE Industrier AB Bond program

 

NIBE Industrier AB (publ) är emittent under programmet, vilket möjliggör emission av obligationer på den svenska marknaden.


 

För mer information

Gerteric Lindquist
Koncernchef och VD
NIBE Industrier AB
Tel: +46 433-27 30 76
[email protected]


Hans Backman
CFO
NIBE Industrier AB
Tel: +46 433-27 34 69
[email protected]