Ledningsfilosofi

Vår vision att skapa hållbara energilösningar i världsklass innebär ett samspel mellan ekonomi, sociala faktorer och miljö.

Vår ledningsfilosofi är sammanfattad i Våra affärsprinciper och Våra värderingar.

Våra affärsprinciper

Vår ledningsfilosofi är djupt förankrad i åtta grundidéer som utgör fundamentet för hela vår verksamhet och skapar förutsättningarna för vår fortsatta framgång


Även om lönsamhet har högsta prioritet och är en grundförutsättning för vår fortsatta verksamhet, kommer vi aldrig att ge avkall på våra värderingar för att uppnå den.


Vår inställning är att långsiktig lönsamhet bara kan byggas på respekt för lagstiftning, hederlighet, gott samarbete och transparens.


Våra affärsprinciper finns tillgängliga på 20 språk.

 

Läs mer här »

Våra värderingar

Våra värderingar utgör en viktig del av vår ledningsfilosofi och företagskultur samt framhåller att vi vill agera som ett ansvarstagande företag gentemot människor i vår närhet, våra externa intressenter och miljön.


Värderingarna är djupt rotade i vår långsiktiga tradition att bedriva ansvarsfullt företagande.


Vi arbetar konsekvent med att kommunicera vår värdegrund till alla medarbetare i koncernen.


Våra värderingar finns tillgängliga på 20 språk.


Läs mer här »