NIBEs Styrelse

Hans Linnarson

(född 1952)
Styrelseordförande sedan 2015. Styrelseledamot sedan 2006.. Elektronikingenjör och fil kand

Styrelseuppdrag
Styrelseordförande i HP Tronic AB och Scandbio, Styrelseledamot i Eolusvind AB, Inission AB, NP Nilsson AB, Nordiska Plast AB och Zinkteknik AB. 

Erfarenhet
Ett antal olika uppdrag som verkställande direktör i svenska internationella industribolag under mer än 30 år, som Enertec Component AB, CTC AB, Asko Cylinda AB. Ledande befattningar inom Electrolux koncernen samt VD och koncernchef Husqvarna AB.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
914 B aktier.

Oberoende  styrelseledamot 


Georg Brunstam

(född 1957)
Styrelseledamot sedan 2003. Civilingenjör

Styrelseuppdrag
Styrelseordförande i HEXPOL AB, och AAK AB.

Erfarenhet
Mer än 35 års erfarenhet från internationella industriföretag. Bland annat koncernchef i HEXPOL AB och NOLATO AB samt affärsområdeschef och koncernledningsmedlem Trelleborg AB.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
1,828 B aktier.

Oberoende styrelseledamot.


Jenny Larsson

(född 1973)
Styrelseledamot sedan 2020. Civilingenjör

Styrelseuppdrag
VD för ABB Power Grids Sweden AB. Styrelseledamot i Stena Renewable AB och eGain Group AB.

Erfarenhet
Stor erfarenhet av affärer inom energiområdet och gedigen industriell erfarenhet från ett antal olika befattningar inom Vattenfall och ABB.

Inget aktieinnehav i NIBE Industrier:

Oberoende  styrelseledamot. 


Gerteric Lindquist

(född 1951)
Styrelseledamot sedan 1989. Koncernchef och VD i NIBE               Industrier AB och NIBE AB.

Civilingenjör och civilekonom

Styrelseuppdrag
Anställd av NIBE sedan 1988.

Erfarenhet
Mer än 35 års erfarenhet från internationell industriverksamhet. Bland annat exportdirektör på ASSA Stenman AB, numera ASSA Abloy.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
6,877,988 class A shares
16,290,011 class B aktier.

Ej oberoende  styrelseledamot på grund av sin befattning, sitt aktieinnehav och längden på sitt styrelseuppdrag.


Anders Pålsson

(född 1958)
Styrelseledamot sedan 2010. Civilekonom

Styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Lammhults Design Group AB och Malmö FF.

Erfarenhet
Mer än 30 års erfarenhet från internationella industriföretag. Bland annat VD och koncernchef för Hilding Anders och divisionschef i Trelleborg AB samt i PLM/Rexam. Verksam inom Gambro och E.on-koncernen. 

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
22,857 B aktier.

Oberoende  styrelseledamot. 

Jenny Sjödahl

(född 1973)
Styrelseledamot sedan 2018. Civilingenjör

Styrelseuppdrag
VD för Westermo Network Technologies AB. Styrelseledamot i Nolato AB.

Erfarenhet
Stor erfarenhet av internationella affärer och gedigen industriell erfarenhet från ett antal olika befattningar inom ABB.

Inget aktieinnehav i NIBE Industrier:

Oberoende  styrelseledamot.


NIBEs Koncernledning

Gerteric Lindquist

(född 1951)
Koncernchef och VD i NIBE Industrier AB och NIBE AB.
Anställd av NIBE sedan 1988.

Civilingenjör och civilekonom

Aktieinnehav i NIBE Industrier, 6.877.988 A aktier
16.290.011 B aktier


Hans Backman

(född 1966)
Finansdirektör i NIBE Industrier AB.

Civilekonom och MBA.
Anställd av NIBE sedan 2011.

Aktieinnehav i NIBE Industrier,
23.770 B aktier

Klas Dahlberg

(född 1964)
Affärsområdeschef för NIBE Climate Solutions.

Civilingenjör.
Anställd av NIBE sedan 2016.

Aktieinnehav i NIBE Industrier
11.750 B aktier


Christer Fredriksson

(född 1955)
Affärsområdeschef för NIBE Element, VD i Backer AB.

Civilingenjör.
Anställd av NIBE sedan 1992.

Aktieinnehav i NIBE Industrier,
1.718.125 A aktier
2.867.840 B aktier


Niklas Gunnarsson

(född 1965)
Affärsområdeschef för NIBE Stoves.

Ingenjör.
Anställd av NIBE sedan 1987.

Aktieinnehav i NIBE Industrier
511.142 B aktier


Revisor


KPMG AB
Ansvarig revisor


Dan Kjellqvist
Auktoriserad revisor