NIBE aktien – fakta

NIBE Share


Analysts

Karl Bokvist

ABG Sundal Collier

Johan Wettergren

Carnegie

Johan Sjöberg

Danske Bank Equity Research

Olof Larshammar

DNB Bank Markets

Marcela Klang

Handelsbanken Capital Markets

Douglas Lindahl

Kepler Cheuvreux

Carl Ragnestam

Nordea Markets

Klara Jonsson

SEB Equity Research

Fredrik Moregard

Pareto

De största aktieägarnaAntal

aktier, st

Antal
röster, %

Nuvarande och tidigare

styrelseledamöter och ledning

105 900 386

46,37

Melker Schörling

54 927 359

20,24

State Street Bank and Trust Co

39 826 389

3,86

Alecta Pensionsförsäkring

32 125 000

3,12

BNY Mellon NA

16 061 073

1,56

Didner & Gerge Aktiefond

14 553 565

1,41

JP Morgan Chase Bank N A

9 156 155

0,89

JPM Chase NA

8 425 472

0,82

CBNY Norges Bank

6 089 374

0,59

Brown Brothers Harriman & Co

5 095 597

0,49

Lannebo Småbolag

4 731 348

0,46

Six SIS AG

4 299 642

0,42

BNP Paribas SEC Services Paris

3 722 649

0,36

Andra aktieägare (50,622 st)

199 102 613

19,32

Total

504 016 622

100,00

Källa: Euroclear Aktiebok 31 december 2019

Ägarstruktur

Antal

aktier

Antal

ägare

Andel 

ägare %

Andel 

aktier, st

Andel

aktier, %

1-500

38 433

74,31

4 344 928

0,86

501-1,000

4 443

8,59

3 541 810

0,70

1,001-2,000

3 064

5,92

4 671 047

0,93

2001-5,000

2 806

5,43

9 502 502

1,89

5,001-10,000

1 243

2,40

8 967 301

1,78

10,001-20,000

840

1,62

12 194 008

2,42

20,001-50,000

463

0,90

14 395 517

2,86

50,001-100,000

156

0,30

10 631 674

2,11

100,001-500,000

162

0,31

37 359 722

7,41

500,001-1,000,000

35

0,07

24 233 320

4,81

1,000,001-5,000,000

60

0,12

127 252 913

25,25

5,000,001-10,000,000

8

0,02

56 208 612

11,15

10,000,001-

8

0,02

190 723 684

37,84

Förvaltardiff underskriden

inrapportering10 416


Antal förvaltare med diff

1
Totalt

51 722

100

504 016 622

100,00


Källa: Euroclear Aktiebok 31 december 2019