NIBE aktien – fakta

NIBE Share


Analysts

Karl Bokvist

ABG Sundal Collier

Johan Wettergren

Carnegie

Johan Sjöberg

Danske Bank Equity Research

Olof Larshammar

DNB Bank Markets

Marcela Klang

Handelsbanken Capital Markets

Douglas Lindahl

Kepler Cheuvreux

Carl Ragnestam

Nordea Markets

Klara Jonsson

SEB Equity Research

Fredrik Moregard

Pareto

De största aktieägarnaAntal

aktier, st

Antal
röster, %

Nuvarande och tidigare

styrelseledamöter och ledning

105 707 256

46,35

Melker Schörling

54 927 359

20,24

State Street Bank and Trust Co

39 473 454

3,83

Alecta Pensionsförsäkring

32 147 000

3,12

JP Morgan Chase Bank N A

18 065 926

1,75

BNY Mellon NA

14 107 544

1,37

JPM Chase NA

9 726 622

0,94

CBNY Norges Bank

5 418 126

0,53

BNP Paribas SEC Services Paris

5 128 689

0,50

Six SIS AG

4 548 935

0,44

Brown Brothers Harriman & Co

4 436 081

0,43

Didner & Gerge Aktiefond

3 877 192

0,38

Fjärde AP fonden

3 722 649

0,36

Andra aktieägare (53,847 st)

202 719 789

19,67

Total

504 016 622

100,00

Källa: Euroclear Aktiebok 26 mars 2020

Ägarstruktur

Antal

aktier

Antal

ägare

Andel 

ägare %

Andel

A-aktier, st

Andel 

B-aktier, st

Andel

aktier, %

1-500

41 208

76,53


4 319 738

0,86

501-1,000

4 192

7,79


3 323 685

0,66

1,001-2,000

2 890

5,37


4 407 171

0,87

2001-5,000

2 678

4,97


9 044 141

1,79

5,001-10,000

1 184

2,20


8 553 924

1,70

10,001-20,000

811

1,51


11 726 827

2,33

20,001-50,000

451

0,84


14 070 871

2,79

50,001-100,000

150

0,28


10 507 984

2,08

100,001-500,000

165

0,31


38 359 158

7,61

500,001-1,000,000

38

0,07

1 549 498

24 919 137

5,25

1,000,001-5,000,000

64

0,12

19 163 926

114 389 745

26,50

5,000,001-10,000,000

7

0,01

20 630 014

27 086 437

9,47

10,000,001-

8

0,01

17 189 156

174 762 425

38,08

Förvaltardiff underskriden

inrapportering
12 789


Antal förvaltare med diff

1

Totalt

53 847

100

58 532 590

445 484 032

100,00


Källa: Euroclear Aktiebok 26 mars 2020