NIBE inspirerar morgondagens ingenjörer

NIBEs vd Gerteric Lindquist hälsar tredjeklassare välkomna till NIBE. De får både rundvisningar i produktionen samt får sitta på ”Gerterics skolbänk” för lite NIBE undervisning.Självklart avslutas det med en ”mellis”.

Med Markaryd som utgångspunkt vill värmepumptillverkaren NIBE minska gapet mellan företagsvärlden, studenter och skolelever. Med spännande utställningar, professionella handledare och besök i produktionen vill NIBE inspirera morgondagens ingenjörer.

Det händer mycket i Markaryd. Nyligen invigdes Vetenskapshuset, ett initiativ från värmepumpstillverkaren NIBE och Markaryd kommun som ska vara en mötesplats för elever, studenter, företagare och allmänheten. I direkt anslutning till Vetenskapshuset bygger NIBE också ut sina lokaler.

 

Utbyggnaden är naturligtvis ett sätt för NIBE att möte en ökad internationell efterfrågan på hållbara energilösningar, men stärker också Markaryd kommun och utgör en inspirationskälla för unga. Skolklasser kommer bjudas in till Vetenskapshuset där de kan se utställningar från Nobel Prize Museum och Tekniska Muséet. Därefter kan de besöka de närliggande företagen, och bland annat besöka NIBEs produktionsanläggningar.

 

– När jag var en liten pojke fanns ingen riktig möjlighet att få besöka företag och se deras verksamheter. För mig var företagen då något abstrakt. Det var först i tjugoårsåldern som jag fick kontakt med den världen och det är ganska sent. På NIBE anser vi att barn och unga måste få en mångfacetterad bild av samhället, och det inkluderar i högsta grad företagsvärlden. Men för att de ska få det måste vi också bjuda in dem. Vi måste visa dem vad ett företag faktiskt är och vad vi gör, säger Gerteric Lindquist, vd på NIBE.

Barnen som är på studiebesök på NIBE får gå runt i fabriken och se på tillverkningen. Det brukar vara väldigt uppskattat att få titta på både industrirobotar och på de manuella arbetsmoment som utförs.

”Sitter på enorma möjligheter”

I Markaryd får därför elever redan från tredje klass besöka både Vetenskapshuset och bekanta sig med NIBEs verksamhet. Därtill är Gerteric Lindquist även ute på universitet och högskolor och föreläser för blivande ingenjörer.

– Jag vill överbrygga gapet mellan akademin och näringslivet. Jag vill ge studenterna ett bredare och djupare perspektiv på vad det innebär att vara ingenjör och tekniker. Att de sitter på en enorm möjlighet att påverka företag och hela samhället i en positiv riktning, och att de som ingenjörer har ett samhällsansvar, säger han.

Hållbarhetstänk i sjuttio år

När Gerteric pratar om samhällsförbättrande åtgärder är det ur ett klimat- och miljöperspektiv. NIBEs verksamhet har sedan starten för mer än sjuttio år sedan utgått från ett hållbarhetstänk.

– Vi har haft en hållbarhetsprofil långt innan det blev ett modeord. Grunden i vår verksamhet har alltid varit att hushålla med energi och resurser. I dag kallas det hållbarhet, för trettio år sedan sa man istället att det var ekonomiskt att förbruka mindre energi. Vi är inte perfekta, men vi är stolta över våra produkter och känner att vi är en del av lösningen för ett mer hållbart samhälle, säger Gerteric Lindquist.


Inne i ”skolsalen” berättar NIBEs VD Gerteric Lindquist bland annat om NIBEs historia och vilka produkter som produceras på NIBE. Alla barn får ställa frågor och det kan bli rätt livat ibland.Med satsningen i Markaryd strävar NIBE efter att fortsätta dra sitt strå till stacken för ett bättre samhälle.

– Som en stor arbetsgivare i en mindre ort och en marknadsledare inom hållbara energilösningar har vi möjligheten att göra skillnad både lokalt och globalt. Vi har en stor framtidstro för både Markaryd och klimatet som vi vill föra vidare. Vårt mål är att ingjuta en positiv bild av vår hemkommun och framtiden. Det finns alltid en väg ut och det är när vi har modet att tro på det som vi kan göra skillnad, avslutar Gerteric Lindquist.