Storsatsningar för NIBE – tar klivet in i framtiden

Med hållbarhet i fokus kan NIBE:s kunder minska sin energikonsumtion och miljöbelastning. Nu storsatsar företaget på ett nytt Innovation Center.

I snart 70 år har NIBE tillverkat energieffektiva och hållbara klimatlösningar för alla typer av fastigheter. Bolagets nav är i småländska Markaryd där nu NIBE fortsätter att storsatsa på en hållbar framtid genom att bygga ett nytt, stort Innovation Center och ett Visitor Center med tillhörande utbildningslokaler.


– Innovationscentret ska avspegla att vi satsar på framtiden. Fossila bränslen fasas ut och byts mot elektrifierade- och digitala lösningar, som till exempel värmepumpar. Med vårt nya Innovation Center skapar vi en modern och intresseväckande miljö som stimulerar vår innovationskraft, säger Mattias Nilsson, produktutvecklingschef på NIBE.

Produktutvecklingschef Mattias Nilsson och Sandra Hansson, projektledningschef.

Framtidsbransch med stora möjligheter

Hållbara företag attraherar ny spetskompetens, något som NIBE fortsatt behöver på sin resa mot framtiden. Med deras satsningar öppnar de upp för många fler arbetstillfällen och genom den globala koncernen finns möjlighet till utlandstjänster.
– Det här är en framtidsbransch där vi ser att marknaden för våra produkter växer och samtidigt ökar behovet av ny kompetens. Professionerna inom företaget är många och det finns flera vägar att gå för att vara med och utveckla hållbara energilösningar, säger Mattias Nilsson.

Ett viktigt val för NIBE med de nya byggnationerna i Markaryd är att de ska vara miljöklassade som guld. Illustration: Carl-Johan Isrenn

Innovativa möjligheter

Det nya centret är en helt ny byggnad, klassad som miljöbyggnad guld, som ersätter bolagets befintliga labbfacilitet och planeras att stå helt färdig under 2024. Centret, som blir över 5 000 kvadratmeter, kommer att erbjuda flera möjligheter för avancerade tester i Markaryd och utveckling av energieffektiva produkter för framtiden.
– Värmepumparna har utvecklats från att i huvudsak vara elektromekaniska till att nu gå mot elektrifierade och digitaliserade produkter. I och med den förändringen ändras också testkraven, därför måste vi utvärdera och anpassa våra produkter för att fortsätta ha en ledande roll i den globala omställningen till ett hållbart samhälle, säger Mattias Nilsson.

NIBE:s nya Innovation Center ska vara en modern och intresseväckande miljö som stimulerar bolagets innovationskraft. Illustration: Carl-Johan Isrenn

Hållbarhet i fokus

I anslutning till Innovation Center byggs ett utställningscenter med tillhörande utbildningslokaler som är byggt ur ett hållbarhetsperspektiv.
– Vi strävar efter att behålla mycket av det befintliga marknadscentret genom att vi moderniserar och bygger ut. Byggnaden blir en mötesplats för både besökare och för oss internt. I vår utbildningsdel kommer vi att lägga stort fokus på utbildning inom just elektrifiering och digitalisering samt generell värmepumpsteknik där vi ser att behovet är stort. Utställningsdelen kommer få en imponerande hall där NIBE:s klimatsmarta lösningar och fortsatta resa mot en hållbar framtid visas, säger Sandra Hansson, projektledningschef på NIBE.