Genuint hållbarhetstänk – en fördel för NIBE

Med den nya taxonomin vill EU främja hållbara investeringar i näringslivet. För den svenska koncernen NIBE är det ett tänk som ligger helt i linje med deras värderingar. De har arbetat med hållbarhet i flera decennier.

NIBE har lång erfarenhet av att arbeta med energieffektiva lösningar. I dag samarbetar NIBE med både NOBEL Prize Museum och TEKNISKA genom Vetenskapshuset i Markaryd. Här finns både en NOBEL-utställning och en Energiutställning som pedagogiskt förklarar de olika energislagen med tillhörande prova-på-experiment. Ett självklart inslag här är att informera om NIBEs arbete med energi och hållbarhet som SQA chef Helene Olsson till vänster och Hållbarhetskoordinator Jenny Karlsson till höger visar.

Med taxonomin har EU lokaliserat produktgrupper och branscher som kan göra stor skillnad i arbetet med att motverka klimatförändringarna. Bland produkterna som inkluderas i taxonomin finns värmepumpar, något som NIBE är världsledande inom.

– För oss är det naturligtvis positivt att vi omfattas av det här regelverket och att vi kan vara med och bidra. Det stärker bara det omställningsarbete vi redan har inlett på NIBE, säger Jenny Karlsson, hållbarhetskoordinator på NIBE.

Genuint hållbarhetstänk – en fördel

I Jenny Karlssons roll ingår bland annat att vara en brygga mellan hållbarhetsarbetet och de finansiella resultaten.

– Det är ett parallellt arbete, vi ska vara både vinstdrivande och klimatsmarta. Det är två olika men viktiga sätt att vara hållbar på, säger hon.

Att tänka hållbart är dock inget nytt för NIBE. Sedan bolaget grundades för sjuttio år sedan har ett effektivt användande av energi och resurser varit en grundsten i deras arbete.

 

– Att vi har arbetat med energieffektiva lösningar sedan långt innan det kom högt upp på den allmänna agendan är en stor fördel för oss. Det ger en bra utgångspunkt att arbeta vidare från när vi utvecklar och effektiviserar våra produkter och materialval, säger Elin Edvardsson som arbetar med product compliance i hållbarhetsteamet på NIBE.

Elin Edwardsson

Ett företag med en framtid

Elin Edvardsson sökte sig till NIBE just på grund av deras långsiktiga och genuina arbete med att ta ansvar för miljö och samhälle.

– Jag är uppvuxen i Hässleholm inte långt från NIBEs anläggning i Markaryd och har länge vetat om vad de står för. Efter min utbildning ville jag till ett företag med en framtid och det har NIBE. Smarta energilösningar är något jag kan stå bakom, säger hon.

I dag arbetar Elin Edvardsson nära produktutvecklingen och ser till att ett hållbarhetstänk finns med genom hela värdekedjan. Därtill guidar hon även NIBEs dotterbolag i hållbarhetsarbetet.

– Lika viktigt som det är för oss att utveckla energieffektiva lösningar som hjälper våra kunder, lika viktigt är vad som händer när en produkts livslängd är slut. Att vi då tar vårt ansvar för återvinning och återanvändning av det vi kan, säger Elin Edvardsson.

Koll på hela värdekedjan

För att vara hållbara, och verka inom kraven för EU:s taxonomi räcker det inte med att bara ha koll på vad man gör själv, utan hela värdekedjan innefattas.

– Vi arbetar väldigt noga med att säkerställa att våra leverantörer lever upp till vår kravbild och våra värderingar – att de arbetar hållbart och agerar efter de mänskliga rättigheterna.

Det handlar till viss del om att kontrollera våra befintliga partners, men också att se till att vi väljer rätt leverantörer från början, säger Helene Olsson, leverantörskvalitetschef på NIBE. Hon avslutar:

 

– En viktig drivkraft för oss i vårt arbete är vetskapen om att vi är en del av lösningen till arbetet med att motverka klimatförändringarna. Redan i dag står vi på en stark grund, men vi tänker också proaktivt och tittar framåt för att kunna ta nästa steg och för det kommer vi att behöva ännu mer kompetens. Därför arbetar vi aktivt för att knyta till oss nästa generations ingenjörer. Tillsammans med dem är NIBE ett framtidsföretag.