Delårsrapport 1, januari – mars 2023

Offentliggörande av rapport