Delårsrapport Kv 2, januari – juni 2024

Offentliggörande av rapport