Delårsrapport Kv 3, januari–september 2024

Offentliggörande av rapport