Delårsrapport 3, Q3 2013

Stabilt NIBE skönjer en viss konjunkturförbättring

I dagens delårsrapport för perioden januari – september visar NIBE följande:

 

  • Omsättningen ökade med 4% till 6.957 Mkr (6.696 Mkr)
  • Rörelseresultatet ökade med 3% till 756 Mkr (734 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 4,5% till 713 Mkr (681 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 4,97 kr (4,64 kr)
  • Förvärv av brittiska Stovax Heating Group och danska Eltwin-gruppen


”Efter flera kvartal av svagare efterfrågan tycker vi oss i höst ha kunnat skönja en viss förbättring av konjunkturen, vilket också avspeglar sig i vår omsättning och vårt resultat”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Positiva marknadssignaler kommer exempelvis från den nordamerikanska marknaden för NIBE Element, från den svenska respektive tyska värmepumpsmarknaden för NIBE Energy Systems samt från Storbritannien för NIBE Stoves”.

 

”Detta kombinerat med att vi konsekvent fortsatt med vår höga produktlanseringstakt samt vår höga marknadsnärvaro under den lite besvärligare perioden, fyller oss med tillförsikt”.

 

”Vi gör också bedömningen att den förbättring som vi sett under inledningen av hösten kommer att fortsätta under resten av året”, säger Gerteric Lindquist.


Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon hålls idag kl 09.15 med VD Gerteric Lindquist. Inringning på tel +46(0)8 505 564 77


Benny Torstensson, Informationschef: 0433-73 070

Christel Fritiofsson, IR-kontakt: 0433-73 078