Hej, jag jobbar med försäljning


Mitt namn är Antti och jag har arbetat inom NIBE-koncernen sedan oktober 2011.


Då började jag arbeta på ett av NIBEs dotterbolag , Loval Oy i Finland, som är en del av NIBE Element Division. Min huvuduppgift var att hitta nya kunder och öka exportförsäljning i tysktalande länder.


Jag flyttade till Storbritannien mars 2016 och fick då möjlighet att stanna inom NIBE-koncernen, fortsätter att arbeta med försäljning i nya geografiska områden. Min omlokalisering togs emot mycket positivt av NIBE och nustöder jag försäljning på flera produktionsanläggningar inom NIBE Element Division. Kunderna finns främst i Storbritannien men jag reser till Irland och Schweiz regelbundet.


Det bästa med mitt jobb är att träffa kunder/människor med olika bakgrunder. Det ger mig verkligen ett perspektiv på olika kulturella mänskliga beteenden och en förståelse för global affärsverksamhet.

Work at NIBE