Bokslutskommuniké, 2021 (Q4)

Stabilt 2021 – delmålet på 40 miljarder rycker närmare

  • Omsättningen ökade med 13,6% till 30.832 Mkr (27.146 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 4.318 Mkr (3.658 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 1,65 kr (1,42 kr)
  • Aktieutdelning föreslås till 0,50 kr/aktie (0,3875 kr/aktie)
  • Förvärv av brittiska Heat Trace, brittiska Go Geothermal samt flera mindre kompletteringsförvärv och ett minoritetsförvärv

 

Vår sammanfattning av 2021 är att vi har haft en ovanligt god efterfrågan inom alla tre affärsområdena, tack vare vår hållbarhetsprofil med produkter som passar väl in när samhället ställer om till att bli mindre beroende av fossila bränslen. Dessutom har vi också legat rätt produktmässigt när det gäller renoveringstrenden i det egna hemmet. Vi kan därför lägga ännu ett stabilt helår bakom oss med såväl fortsatt god omsättnings- som resultattillväxt. Den snabba återhämtningen i världsekonomin har dock inneburit att våra underleverantörer inte hunnit ställa om, vilket har skadat vår egen leveransförmåga, speciellt under årets sista månader som traditionellt är våra starkaste. Sammantaget har detta resulterat i att orderbehållningen vid utgången av året låg på en nivå vi aldrig varit i närheten av. Tyvärr ligger den försenade andelen order också på en alldeles för hög nivå”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Med vår företagsfilosofi och vårt starka produktprogram är vi väl positionerade i en marknad som allt tydligare präglas av övergången till ett mer hållbart och digitaliserat samhälle. De genomförda förvärven, liksom inriktningen av vår egen produktutveckling, är avsedda att ytterligare förstärka vår marknadsposition. Vårt interna effektiviseringsarbete tillsammans med vår noggranna kostnadskontroll fortsätter också med oförändrat fokus. Samtidigt läggs stora resurser på att reducera effekterna av material- och komponentbrist. Underleverantörernas kraftiga prishöjningar har tvingat även oss att genomföra avsevärda prishöjningar.

 

”Även om omvärldssituationen är mycket svårbedömd är vi, tack vare vår geografiska spridning, fokusering på hållbarhet, stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap för ytterligare offensiva förvärv, försiktigt positiva till 2022 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.


Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 427 04) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman. OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering


För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0) 433-27 30 00


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 17 februari 2022 kl. 08.00 CET.