Årsredovisning 2019

Offentliggörande av NIBE Industriers årsredovisning för 2019

NIBE Industriers årsredovisning för 2019 är nu publicerad.

Den fullständiga årsredovisningen distribueras till alla aktieägare som meddelat att de önskar skriftlig information.


För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00


Denna information är sådan information som NIBE Industrier AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 april 2020 klockan 08.00 CET.