Bokslutskommuniké 2019

Ett robust helår i en varierande marknad

  • Omsättningen ökade med 12,5% till 25.342 Mkr (22.516 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 6,3% till 2.836 Mkr (2.667 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 4,31 kr (4,11 kr)
  • Aktieutdelning föreslås till 1,40kr/aktie (1,30 kr/aktie)
  • Förvärv av italienska Rhoss, amerikanska Therm-X of California, turkiska Üntes samt serbiska TIKI Group.
  • Förändring av ägandet i tvättmaskinsbolaget Schulthess Maschinen AG

Vår sammanfattning av 2019 är att vi, i en marknad präglad av försiktighet och med stora variationer mellan olika marknader och marknadssegment, har lagt ännu ett robust helår bakom oss med såväl fortsatt omsättnings- som resultattillväxt”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Med vår företagsfilosofi och vårt starka produktprogram är vi väl positionerade i en marknad som allt tydligare präglas av övergången till ett mer hållbart och digitaliserat samhälle. De under året genomförda förvärven liksom inriktningen av vår egen produktutveckling bedöms förstärka vår position ytterligare. Vårt interna effektiviseringsarbete och noggranna kostnadskontroll fortsätter också med oförändrad intensitet.”

 

”Även om vår omvärld är svårbedömd är vi, tack vare vår geografiska spridning, stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap för ytterligare offensiva förvärv, försiktigt positiva till 2020 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 505 583 57) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman.

 

OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com Länk till annan webbplats.

 

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00

 

Denna information är sådan information som NIBE Industrier AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genomovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 13 februari 2020 kl. 08.00 CET.