Delårsrapport 2 2019, Q2

Fortsatt stabil utveckling men variationer i efterfrågan

NIBE uppvisar en fortsatt stabil utveckling av omsättning och resultat under första halvåret av 2019.

  •  Omsättningen ökade med 15,9 % till 11 856 Mkr (10 233 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 9,4 % till 1 128 Mkr (1 031 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 1,71 kr (1,54 kr)
  • Förvärv av resterande 55% av aktierna i det italienska ventilations- och luftkonditioneringsbolaget Rhoss S.p.A
  • Förändring av ägandet i tvättmaskinsbolaget Schulthess Maschinen AG

”Vi har under första halvåret haft en fortsattstabil utveckling av både omsättning och resultat. Det har dock varit en stor variation i efterfrågan, där produkter med hållbarhetsprofil haft en god utveckling medan konsumentprodukter och specialprodukter haft en svagare sådan”,säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.


”Hållbarhet vinner stadigt terräng inom allt fler samhällssektorer, såväl nationellt som internationellt, vilket är en utveckling som passar NIBE utmärkt. Med NIBE Climate Solutions prestandastarka klimatiseringslösningar för såväl enfamiljshus som kommersiella fastigheter, NIBE Elements intelligenta systemlösningar med hållbarhetsprofil liksom NIBE Stoves produkter med hög förbränningseffektivitet och låga utsläppsnivåer befinner vi oss i mycket intressanta marknadssegment med stor framtida potential”.


”Ägarförändringen i schweiziska Schultess Machinen AG är naturlig eftersom produktsortimentet av tvättmaskiner och torktumlare inte utgör en del av vår kärnverksamhet. Processen har påbörjats men under den kommande treårsperioden fortsätter vi som 51%-ig ägare i det nya ägarbolaget till Schulthess Maschinen AG. Därefter kommer vi att successivt avveckla hela vårt aktieinnehav under en 3-4 årsperiod”.

”Vårt starka produktprogram och vår företagsfilosofi ligger rätt i tiden med fokus på hållbarhet och energieffektivitet. Även om omvärlden är svårbedömd är vi, tack vare en stabil lönsamhet och god finansiell beredskap för ytterligare förvärv, ändå försiktigt positiva till 2019 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.


Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 426 95) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman.


OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 08.00 CET.


Benny Torstensson Informationschef: 0433-27 30 70

Christel Fritiofsson IR-chef: 0433-27 30 78