Delårsrapport 1 2019, Q1

NIBE visar stark inledning på året - varierande utveckling mellan olika marknadssegment

I dagens delårsrapport för första kvartalet 2019 uppvisar NIBE en stark inledning, dock med varierande utveckling mellan olika marknadssegment.

  • Omsättningen ökade med 18,5% till 5 763 Mkr(4 862 Mkr)
  • Rörelseresultatet ökade med 15,7% till 575 Mkr (497 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 20% till 532 Mkr (443 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 0,82 kr (0,67kr)
  • Förvärv av resterande 55% av aktierna i det italienska Rhoss S.p.A
  • Förändring av ägandet i Schulthess Maschinen AG genom att 100% av aktierna i bolaget har avyttrats till ett nytt ägarbolag där NIBE kommer att vara 51%-ig ägare

”Vi har haft en stark inledning på 2019 och visaren godökning av såväl omsättning som resultatsäger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.”Det har varit ganska stora variationer i efterfrågan där framför allt produkter med hållbarhetsprägel och klimatiseringsprodukter haft en fortsatt god utvecklingmedan såväl vissa konsumentprodukter som specialprodukter haft en flackare eller svagare utveckling.”

 

När det börsnoterade schweiziska företaget Schulthess Group AG förvärvades 2011 utgjorde det tyska värmepumpsföretaget Alpha Innotec majoriteten av verksamheten och anledningen till förvärvet. Schulthess Maschinen AG, som utvecklar, tillverkar och säljer tvättmaskiner och torktumlare, ingick också i koncernen men den har inte utgjort en del av vår kärnverksamhet. Trots detta har vi under åtta år ändå satsat fullt ut på bolagets fortsatta utveckling. Under den kommande treårsperioden fortsätter vi som 51%-ig ägare i det nya ägarebolaget till Schulthess Maschinen AG för att under de därefter kommande tre till fyra åren successivt avveckla hela vårt aktieinnehav”.

 

”Affärsområdet NIBE Climate Solutions fortsätter arbetet med att förstärka positionen som marknadsledande leverantör och har under kvartalet bland annat presenterat ett helt nytt värmepumpssortiment med fokus på uppkopplingsbarhet och intelligent styrning”.

 

”Affärsområdet NIBE Element har en fortsatt god omsättningstillväxt och det är framför allt produkter med tydlig hållbarhetsprägel som utvecklats bästmedan marknadssegment med traditionell konsumentprofil haft en svagare utveckling liksom halvledarindustrin och transportsektorn”.

 

”Affärsområdet NIBE Stoves utvecklas också positivt och avgörande framgångsfaktorer är bland annat kontinuerlig produktutveckling med såväl design som effektivitet i fokus”.

 

”Vi har ett starkt produktprogram och en företagsfilosofi som ligger rätt i tiden med fokus på hållbarhet och energieffektivitet. Vi har en stabil ekonomi och god finansiell beredskap för ytterligare förvärv.Även om omvärlden är svårbedömd är vi ändå försiktigt positiva till 2019 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 42 703) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman.

 

OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 08.00 CET.

 

Benny Torstensson Informationschef: 0433 - 27 30 70

Christel Fritiofsson IR-chef: 0433 - 27 30 78