Delårsrapport 3 2018, Q3

Fortsatt god utveckling för NIBE

NIBE uppvisar en fortsatt god utveckling av omsättning och resultat i dagens 9-månadersrapport.

  • Omsättningen ökade med 17,3% till 16 018 Mkr (13 653 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 20,2% till 1 790 Mkr (1 489 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 2,74 kr (2,25 kr)

 

  • Förvärv av
  • – 60% av amerikanska elementföretaget BriskHeat Corp
  • – 51% av brittiska CK Fires Ltd
  • – Alfa Lavals verksamhet inom fjärrvärme och fjärrkyla (Cetetherm)
  • – 51% av aktierna i turkiska elementbolaget EMIN Group
  • – resterande 55% av aktierna i italienska ventilationsbolaget Rhoss S.p.A

Under årets första 9 månader har vi haft en fortsatt god utveckling med en omsättningsökning på drygt 17%. Den organiska tillväxten har dominerat, vilket bidragit till den positiva resultatutvecklingen”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Den generella efterfrågebilden upplevs fortfarande som relativt god såväl i Europa som i Nordamerika och Asien, vilket givetvis påverkat oss positivt. Dock är den internationella osäkerheten mer påtaglig med såväl politiska spänningar som regelrätta handelshinder.”

 

”Med vår företagsfilosofi och vårt starka produktprogram är vi väl positionerade i en marknad som allt tydligare präglas av övergången till ett mer hållbart synsätt inom exempelvis energiförsörjning, transporter och klimatisering av fastigheter.”

 

”Även om vår omvärld är svårbedömdär vi, tack vare vår stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap för ytterligare offensiva förvärv, fortsatt försiktigtpositiva till 2018 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 426 94) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman.

 

OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden.

 

 

Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 16 november 2018 kl. 08.00 CET.

 

Benny Torstensson Informationschef: 0433 - 73 070

Christel Fritiofsson IR-chef: 0433 - 73 078