Delårsrapport 2 2018, Q2


Fortsatt god utveckling under första halvåret

NIBE uppvisar en fortsatt god utveckling av omsättning och resultat under första halvåret av 2018.

 

  • Omsättningen ökade med 13,6 % till 10 233 Mkr (9 009 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 18,2 % till 1 031 Mkr (877 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 1,54 kr (1,29 kr)
  • Förvärv av 60% av amerikanska elementföretaget BriskHeat Corp, 51% av brittiska CK Fires Ltd samt Alfa Lavals verksamhet inom fjärrvärme och fjärrkyla

 

Vi har haft ett positivt första halvår med fortsatt god utveckling av både omsättning och resultat. Den generella efterfrågebilden är relativt god såväl i Europa som i Nordamerika och Asien, framför allt beroende på den låga räntenivån”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Vi märker att övergången till ett mera hållbart synsätt är på stark frammarsch inom allt fler samhällssektorer. Denna utveckling passar våra affärsområden alldeles utmärkt; NIBE Climate Solutions intelligenta hållbara klimatiseringslösningar för alla fastighetstyper, NIBE Elements intelligenta systemlösningar med hållbarhetsprofil liksom NIBE Stoves produkter med hög förbränningseffektivitet och låga utsläppsnivåer”.

 

”Vårt starka produktprogram och vår företagsfilosofi ligger rätt i tiden med fokus på hållbarhet och energieffektivitet. Även om omvärlden är svårbedömd är vi, tack vare en stabil lönsamhet och god finansiell beredskap för ytterligare förvärv, ändå försiktigtpositiva till 2018 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 426 94) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman.

 

OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 17 augusti 2018 kl. 08.00 CET.

 

Benny Torstensson Informationschef: 0433 - 73 070

Christel Fritiofsson IR-chef: 0433 - 73 078