Delårsrapport 1, Q1 2017

Stark inledning på året

NIBE uppvisar en stark inledning på året, såväl omsättnings- som resultatmässigt i dagens delårsrapport för första kvartalet av 2017.

 

  • Omsättningen ökade med 43,6 % till 4 370 Mkr (3 042 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 47,7 % till 396 Mkr (268 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 0,58 kr (0,43 kr)
  • Förvärv av huvuddelen av brittiska Enertech Group, 50% av kanadensiska CGC Group och 80% av italienska elementföretaget HT S.p.A

 

”Inledningen av 2017 har varit positiv med en avsevärd ökning av både omsättning och resultat. Trots en relativt stor politisk osäkerhet är den generella efterfrågebilden något förbättrad såväl i Europa som i Nordamerika och Asien. De låga räntorna, en ökad konsumtion och en förbättrad byggaktivitet i kombination med ett alltmer hållbart synsätt passar NIBEs produktprogram väl”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Affärsområdet NIBE Climate Solutions förstärker sin position med breddning av produktprogrammet genom hållbara helhetslösningar för klimatisering även av flerbostadshus och kommersiella fastigheter”.

 

”Affärsområdet NIBE Elements goda rörelsemarginalutveckling fortsätter tack vare sitt långsiktiga och metodiska arbete med intensiv produktutveckling, hög kvalitet och ständig rationalisering”.

 

”Även affärsområdet NIBE Stoves fortsätter att utvecklas stabilt och förvärvet av kanadensiska Fireplace International med försäljning i såväl Nordamerika som i Australien ger en intressant tillväxtpotential”.

 

”Vi har ett starkt produktprogram och en företagsfilosofi som ligger rätt i tiden med fokus på hållbarhet och energieffektivitet. Även om omvärlden är svårbedömd är vi, tack vare en stabil lönsamhet och god finansiell beredskap för ytterligare förvärv, ändå försiktigt positiva till 2017 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 426 97) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman.

 

OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 08.00 CET.

 

Benny Torstensson Informationschef: 0433 - 73 070

Christel Fritiofsson IR-chef: 0433 - 73 078

 

Om NIBE Industrier

NIBE – en global koncern med verksamhet och försäljning på fem kontinenter.

 

NIBE är en global koncern som genom lösningar för inomhusklimat och -komfort samt komponenter och lösningar för mätning, styrning och elektrisk uppvärmning bidrar till en mer hållbar värld. NIBE har mer än 60 års erfarenhet av tillverkning av produkter avsedda för såväl hushåll som kommersiell användning. Från starten i småländska Markaryd har NIBE vuxit och har i dag verksamhet och försäljning på fem kontinenter.

 

NIBE har utvecklat en kultur av entreprenörskap och en passion för att bedriva företagande. Investeringar i hållbar produktutveckling och företagsförvärv har bidragit till en signifikant expansion för NIBE-koncernen, som under 2016 hade en omsättning på över 15 miljarder SEK. Verksamheten bedrivs inom tre olika affärsområden: NIBE Climate Solutions, NIBE Element och NIBE Stoves – med över 13 000 anställda i Europa, Nordamerika, Asien och Australien.

 

NIBE är börsnoterat under namnet NIBE Industrier på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan, sedan 1997, med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.