Bokslutskommuniké 2016

Starkt 2016 – omsättningsmålet på 20 miljarder i sikte

NIBE uppvisar en betydande ökning av såväl omsättning som resultat i dagens bokslutskommuniké för 2016.

 

  • Omsättningen ökade med 15,9 % till 15 348 Mkr (13 243 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 15,9 % till 1 871 Mkr (1 614 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 2,93 kr (2,67 kr)
  • Aktieutdelning föreslås till 0,88 kr/aktie (0,80 kr/aktie)
  • Förvärv av Climate Control Group Inc., Heatron Inc., Omni Control Technology Inc. och Hotwatt Inc. i USA, FPI, Fireplace Products International Ltd. och CGC Group (februari 2017) i Kanada, italienska ATE Electronics, brittiska Enertech Group samt delförvärv av svenska Air-Site AB.

”2016 blev ett starkt år för NIBE med en avsevärd ökning av såväl omsättning som resultat. Året har präglats av hög förvärvsintensitet framför allt i Nordamerika, stabil organisk tillväxt och en lyckad företrädesemission, vilket sammantaget borgar för en god framtida tillväxt”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Omsättningsmålet på 20 miljarder kronor senast 2020 känns nu inom räckhåll - när de förvärvade bolagen inkluderas räknat på rullande 12-månadersbasis, uppgår koncernens omsättning till drygt 17 miljarder kronor. Förvärvet av Enertech Group har godkänts av svenska Konkurrensverket och kommer att konsolideras från 1 mars 2017”.

 

”Med de senaste förvärven förstärker NIBE Climate Solutions sin position och är nu en av de ledande leverantörerna av hållbara helhetslösningar inom klimatiseringsområdet såväl i Europa som Nordamerika”.

 

”Tack vare ett långsiktigt, passionerat och metodiskt arbete har affärsområdet NIBE Element nu definitivt tagit sig över 10% rörelsemarginal och dessutom med god marginal”.

 

”Även affärsområdet NIBE Stoves har passerat en milstolpe. Med delförvärvet av kanadensiska Fireplace International Ltd, har man nu en stabil plattform såväl i Nordamerika som i Australien”.

”Vi har ett produktprogram och en företagsfilosofi som ligger rätt i tiden. Vi har en stabil lönsamhet och god beredskap för ytterligare förvärv. Trots en svårbedömd omvärld är vi ändå försiktigt positiva till 2017 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB ska offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 08.00.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 426 97) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman.

 

OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com

 

Benny Torstensson Informationschef: 0433 - 73 070

Christel Fritiofsson IR-chef: 0433 - 73 078