Delårsrappport 3, Q3 Jan–Sept 2016

Fortsatt god utveckling samt lyckad företrädesemission

Today’s interim report from NIBE shows an increase in both sales and profit.

 

  • Omsättningen ökade med 10,2 % till 10.478 Mkr (9.511 Mkr)
  • Rörelseresultatet ökade med 15,9 % till 1.313 Mkr (1.133 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 15,0 % till 1.217 Mkr (1.058 Mkr)
  • Vinsten per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,04 kr (1,84 kr)
  • Flera strategiska förvärv i Kanada, USA, England, Italien och Sverige
  • Nyemission i oktober har tillfört 3.024 Mkr före emissionskostnader

 

”De första tre kvartalen under 2016 har varit positiva med förbättrade marknadsandelar och starka rörelsemarginaler i samtliga tre affärsområden”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Med förvärven av amerikanska Climate Control Group i somras och svenska Air-Site i våras samt det villkorade avtalet om förvärv av delar av brittiska Enertech Group under oktober, har affärsområdet NIBE Climate Solutions stärkts väsentligt.”

 

”NIBE Element fortsätter att på rullande 12-månadersbasis ha en rörelsemarginalnivå klart överstigande 10% och har förstärkt sin konkurrenskraft ytterligare, bland annat inom de kommersiella och industriella kundsegmenten genom förvärven av amerikanska Heatron Inc., italienska ATE Electronics samt nu senast amerikanska Omni Control Technology Inc.”

 

”Genom förvärvet av det kanadensiska bolaget FPI Fireplace Products International Ltd., offentliggjort idag, har även affärsområde NIBE Stoves nu fått en plattform på den nordamerikanska marknaden, vilket känns helt rätt. FPI är en av de ledande aktörerna i vår bransch i Nordamerika och har ett komplett sortiment av brasvärmeprodukter för gas, ved och pellets”.

 

”Den lyckade nyemissionen som genomfördes i oktober har tillfört oss eget kapital på drygt 3 miljarder kr vilket möjliggör fortsatt offensiv förvärvsstrategi.”

 

”Det ständiga arbetet med produktivitetsförbättringar, produktutveckling och marknadsbearbetning fortsätter med oförminskad kraft och är en betydande del i de förbättrade marginalerna”.

 

”Vår företagsfilosofi och starka produktprogram med fokus på hållbarhet och energieffektivitet ligger helt rätt i tiden. Vi har en stabil lönsamhet och en god beredskap för offensiva förvärv. Effekterna av konjunkturutvecklingen, valutaoron, de låga energipriserna samt den tilltagande politiska turbulensen på flera håll i världen är svåra att förutse men vi är ändå försiktigt positiva till året som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 426 97) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman.

 

OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com


Benny Torstensson, Informationschef: 0433-73 070

Christel Fritiofsson, IR-kontakt: 0433-73 078

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB ska offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 17 november 2016 kl. 08.00.