Bokslutskommuniké 2015 

NIBE - 2015 ett starkt år i en avvaktande marknad

NIBE uppvisar ökning av såväl omsättning som resultat i dagens bokslutskommuniké för 2015.

 

  • Omsättningen ökade med 20 % till 13 243 Mkr (11 033 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 24,9 % till 1 614 Mkr (1 292 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 11,22 kr (8,90 kr)
  • Aktieutdelning föreslås till 3,35 kr/aktie (2,70 kr)
  • Två förvärv – verksamheten i nordamerikanska Marathon Heater Inc. och resterande 30% av finska Akvaterm Oy.

 

”2015 blev ett starkt år för NIBE med ökning av såväl omsättning som resultat. Detta i en orolig omvärld med en avvaktande efterfrågan, kraftigt fallande gas- och oljepriser och stora valutarörelser”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Anledningarna till den goda utvecklingen är att de företag som vi förvärvade under 2014 utvecklats väl samt att vi vår vana trogen satsat framåt genom bland annat intensiv produktutveckling och offensiva marknadssatsningar samtidigt som vi vårdat marginalerna”.

 

”Samtliga affärsområden har flyttat fram sina marknadspositioner och samtidigt lyckats behålla och till och med och stärka rörelsemarginalerna. Detta är en följd av vår strävan att produktutveckling, produktion, kvalitet och marknadsföring skall vara av yppersta klass för att undvika att någon funktion blir en svag länk”.

 

”Vi har ett produktprogram och en företagsfilosofi som ligger rätt i tiden. Vi har en stabil lönsamhet och god beredskap för ytterligare förvärv. I en omvärld som är svår att förutse är vi ändå försiktigt positiva till 2016 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 426 66) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman.

 

OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering.

 

Benny Torstensson, Informationschef: 0433 - 73 070

Christel Fritiofsson, IR-chef: 0433 - 73 078