Delårsrapport 3, Q3 2015

Fortsatt god tillväxt och stark resultatutveckling för NIBE

I dagens delårsrapport visar NIBE såväl ökad omsättning som ökat resultat.

 

  • Omsättningen ökade med 23,9 % till 9.511 Mkr (7.677 Mkr)
  • Rörelseresultatet ökade med 28,0 % till 1.133 Mkr (885 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 28,4 % till 1.058 Mkr (824 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 7,38 kr (5,76 kr)
  • Förvärv av verksamheten i nordamerikanska Marathon Heater Inc. och återstående 30% av finska Akvaterm Oy                                            

 

”När vi summerar årets nio första månader ser vi en fortsatt god omsättningstillväxt och stark resultatutveckling. Samtliga tre affärsområden uppvisar dessutom såväl ökade marknadsandelar som avsevärt förbättrade rörelseresultat,” säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Någon riktig fart i världsekonomin är det emellertid inte tal om även om Nordamerika och Asien går ganska hyggligt liksom några länder även i Europa.”

 

”De globala frågorna kring energibesparing och hållbarhet kommer allt mer i fokus och med ett av marknadens bredaste och mest prestandamässiga värmepumpssortiment står vi redo att hjälpa till! De låga gas- och oljepriserna leder emellertid kortsiktigt till fortsatta investeringar i mindre hållbara uppvärmningslösningar. Så det gäller för oss att bli ännu bättre på marknadskommunikation, information och referensmarknadsföring.”

 

”Vår företagsfilosofi baserad på långsiktighet, passion, målmedvetenhet och hederlighet kombinerat med produkter med god kvalitet och hög tekniknivå visar sig ofta vara ett svårslaget koncept och detta avspeglar sig inte minst i NIBE Elements goda utveckling.”

 

”Vi är försiktigt positiva till året som helhet och har en god beredskap för ytterligare förvärv,” säger Gerteric Lindquist.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 426 90) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman.

 

OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com


Benny Torstensson, Informationschef: 0433-73 070

Christel Fritiofsson, IR-kontakt: 0433-73 078