Delårsrapport, Q1 2015 

Positiv inledning på året för NIBE

 

I dagens delårsrapport visar NIBE såväl ökad omsättning som resultat.


  • Omsättningen ökade med 24,9 % till 2.950 Mkr (2.361 Mkr)
  • Rörelseresultatet ökade med 34,2 % till 263 Mkr (196 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 26,7 % till 228 Mkr (180 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 1,54 kr (1,25 kr)
  • Förvärv av verksamheten i nordamerikanska Marathon Heater Inc.

 

”Vi har haft en positiv inledning 2015 med god tillväxt av såväl omsättning som resultat. Det förklaras bland annat av förvärven av nordamerikanska WaterFurnace och Enertech, som nu fullt ut slår igenom samt att vi fortsätter att ta marknadsandelar. Dessutom har vi naturligtvis haft en stor fördel av den försvagade svenska kronan”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Eftersom NIBE blivit alltmer internationellt påverkas vi givetvis av världskonjunkturen. Vi kan konstatera att efterfrågan i Europa har varit fortsatt avvaktande, medan både Nordamerika och Asien haft en gynnsam utveckling. Från att i princip varit helt Europabaserade för bara några år sedan har vi idag en fjärdedel av vår koncernomsättning utanför Europa.”

 

”Vår företagsfilosofi och fokusering på energibesparing och hållbarhet placerar oss helt rätt i tiden.


Externa faktorer som konjunkturutveckling, valutasvängningar och oljepris kan kännas oroande men vårt ständigt pågående interna effektiviseringsarbete samt en god beredskap att genomföra ytterligare förvärv gör att vi är försiktigt positiva till året som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

 


Press information

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 427 01) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman.

 

OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com


Benny Torstensson, Informationschef: 0433-73 070

Christel Fritiofsson, IR-kontakt: 0433-73 078