Årsredovisning 2014

NIBEs årsredovisning för 2014 är publicerad.

 

Den fullständiga årsredovisningen distribueras till alla aktieägare som inte meddelat att de ej önskar någon skriftlig information.

 

Benny Torstensson, Informationschef: 0433 - 73 000