Delårsrapport 2, Q2 2014

NIBE uppvisar ett positivt första halvår med hög förvärvsaktivitet

I dagens delårsrapport visar NIBE såväl ökad omsättning som ökat resultat.


  • Omsättningen ökade med 9,7 % till 4.838 Mkr (4.412 Mkr)
  • Rörelseresultatet ökade med 17,5 % till 468,7 Mkr (398,9 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 15,2 % till 432,4 Mkr (375,7 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 3,00 kr (2,58 kr)
  • Förvärv av rörelsen i franska Technibel SAS, en villkorad överenskommelse om att förvärva amerikanska WaterFurnace Renewable Energy Inc samt två mindre kompletteringsförvärv

 

”Vi har haft ett positivt första halvår under 2014 och ökat såväl omsättning som resultat, mycket beroende på framgångsrik produktutveckling samt fortsatt stort kostnadsfokus”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Halvåret har präglats av en varierande efterfrågebild. Medan efterfrågan under första kvartalet var god, så var den under andra kvartalets första hälft relativt svag för att sedan återhämta sig igen under senare delen av andra kvartalet. Detta återspeglar den sköra konjunkturåterhämtningen”.

 

”Förvärvsaktiviteten har varit hög med den villkorade överenskommelsen om att förvärva det amerikanska WaterFurnace Renewable Energy Inc som dominerande händelse. Företaget, som omsätter cirka 800 Mkr och har en rörelsemarginal på cirka 17%, är en av de ledande värmepumpsaktörerna i Nordamerika. Vår förhoppning är att vi skall kunna slutföra affären före augusti månads utgång.”

 

”Vår egen starka finansiella ställning, fortsatt produktivitetsarbete, hög produktutvecklingstakt och professionell marknadsföring, gör att vi ser framtiden an med god tillförsikt”, säger Gerteric Lindquist.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon hålls idag kl 11.00 med VD Gerteric Lindquist. Inringning på +46(0)8 519 990 30. OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com

 

Benny Torstensson Informationschef: 0433-73 070

Christel Fritiofsson IR-kontakt: 0433-73 078