Delårsrapport 3, Q3 2012

Stabilt NIBE ser tydlig konjunkturavmattning

I dagens delårsrapport visar NIBE en niomånadersrapport med fortsatt omsättnings- och resultattillväxt.


  • Omsättningen ökade med 25 % till 6.696 Mkr (5.362 Mkr)
  • Rörelseresultatet ökade med 24,0 % till 734 Mkr (592 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 22,2 % till 681 Mkr (558 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 4,64 kr (4,31 kr)
  • Förvärv av danska Eltwin-gruppen
  • Förvärv av 70% av aktierna i finska Akvaterm Oy


”Vi presenterar idag en niomånadersrapport som visar på ett stabilt NIBE men som i likhet med den övriga marknaden har känt av konjunkturavmattningen”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Försvagningen av konjunkturen har noterats på de allra flesta av våra marknader och produktsortiment. Centraleuropa, östra Europa och Nordamerika är de marknader som hållit emot konjunkturförsvagningen bäst medan bl a den svenska marknaden varit oväntat svag. Glädjande är att vi trots den besvärliga marknadssituationen lyckats förbättra våra marknadsandelar.”

 

”NIBEs bergvärmepumpar är bästa valet för svenska villaägare! Det fina erkännandet fick vi i veckan genom svenska Energimyndighetens testrapport avseende just bergvärmepumpar. Detta visar också på betydelsen av vår fastlagda strategi att satsa på omfattande och avancerad produktutveckling”.

 

”Bedömningen är att helårsresultatet trots rådande omvärldsförhållanden kommer att bli förnuftigt”, säger Gerteric Lindquist.


Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon hålls idag kl 11.00 med VD Gerteric Lindquist. Inringning på tel +46(0)8 505 598 12.

 

Benny Torstensson, Informationschef: 0433-73 070

Christel Fritiofsson, IR-kontakt: 0433-73 078