Delårsrapport, Q1 2012

NIBE visar fortsatt styrka
- försiktigt positiv helårsbedömning

I dagens delårsrapport visar NIBE fortsatt styrka med kraftig omsättningstillväxt.

 

  • Omsättningen ökade med 44 % till 2.106 Mkr (1.462 Mkr)
  • Rörelseresultatet ökade med 26 % till 157,8 Mkr (125,1 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 9,3 % till 146,4 Mkr (133,9 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 0,98 kr (1,06 kr)


”Inledningen av 2012 har präglats av en ovanligt varierande efterfrågebild på våra olika marknader. I Sverige och södra Europa har efterfrågan varit svagare medan den varit god i Tyskland, Nordamerika och östra Europa”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

NIBE har haft en stark omsättningstillväxt under inledningen av 2012, vilket framför allt beror på förvärven av schweiziska Schulthess-gruppen och amerikanska Emerson Heating Products, som genomfördes under andra halvåret ifjol.

 

”Integrationen av förvärven fortsätter planenligt. Vi kan dessutom med tillfredsställelse konstatera att vi behållit och i de flesta fall ökat marknadsandelarna inom våra tre affärsområden”.

 

”Det bör också noteras att, rensat från en positiv engångseffekt i finansnettot på 16,3 Mkr under kvartal ett i fjol, ökade resultatet efter finansnetto med 24,5%”.

 

”Även om det är fortsatt turbulent på finansmarknaderna så gör vår egen styrka, höga oljepriser och en trots allt gryende optimism på flera håll i världen, att är vi försiktigt positiva till utsikterna för 2012”, säger Gerteric Lindquist.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon hålls idag kl 11.00 med VD Gerteric Lindquist. Inringning på tel +46(0)8 505 598 12


Benny Torstensson, Informationschef: 0433-73 070

Christel Fritiofsson, IR-kontakt: 0433-73 078