Årsredovisning 2011

NIBEs årsredovisning för 2011 är nu publicerad

 

NIBEs årsredovisning för 2011 är nu publicerad.

 

Den tryckta versionen kommer att distribueras till samtliga aktieägare inom kort och kan även beställas från NIBE via hemsidan.

 

Mer information

Benny Torstensson Informationschef: 0433 - 73 000