Bokslutskommuniké 2011

Starkt 2011 med strategisk framflyttning av NIBEs internationella position

NIBE uppvisar en kraftig ökning av såväl omsättning som resultat i dagens bokslutskommuniké för 2011.


  • Omsättningen ökade med 25% till 8.139 Mkr (6.511 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 26% till 941 Mkr (745 Mkr)
  • Aktieutdelning föreslås till 2,00 kr/aktie (1,75 kr)
  • Sex internationella förvärv under 2011 i Storbritannien, Schweiz, Ryssland och USA.
  • Vinsten per aktie uppgick till 6,87 kr (5,84 kr)

 

”2011 blev ett framgångsrikt år för NIBE med flera internationella förvärv och god omsättnings- och resultattillväxt”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Tack vare förvärven och då framförallt Schulthess-gruppen och Emerson Heating Products, har vi strategiskt flyttat fram den internationella positionen. Vi finns nu representerade i ett 40-tal länder och har drygt 8 000 anställda”.

 

”Samtliga affärsområden har stärkt sina marknadspositioner under 2011 tack vare den klassiska NIBE-strategin – målmedveten och långsiktig produktutveckling med fokus på prestanda och kvalitet kombinerat med en marknadsföring byggd på saklighet”.

 

”Mot bakgrund av vår egen styrka, höga oljepriser och en gryende optimism på flera håll i världen, så är vi trots den fortlöpande finansiella turbulensen försiktigt positiva till utsikterna för 2012”, säger Gerteric Lindquist.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon hålls idag kl 11.00 med VD Gerteric Lindquist. Inringning på tel +46(0)8 505 629 32.


Benny Torstensson Informationschef: 0433-73 070

Christel Fritiofsson IR-chef: 0433-73 078