Delårsrapport 3, Q3 2011

Ett alltmer globalt NIBE visar fortsatt stark utveckling

NIBE fortsätter sin starka utveckling under 2011 med ökad omsättning och förbättrat resultat.

 

Flera strategiska internationella förvärv i bl a Schweiz, Tyskland, USA, Mexiko och Kina gör NIBE till en alltmer global koncern.

 

 • Omsättningen ökade med 20% till 5.362 Mkr (4.464 Mkr)
 • Rörelseresultatet ökade med 23% till 591 Mkr (480 Mkr)
 • Resultatet efter finansnetto ökade med 26% till 558 Mkr (442 Mkr)
 • Vinsten per aktie uppgick till 4,31 kr (3,43 kr)
 • Tre internationella förvärv under första halvåret 2011
  – Förvärv av 98,7% av schweiziska Schulthess Group AG (juli 2011)
  – Förvärv av elementdivisionen inom Emerson Electric Company (augusti 2011)
  – Förvärv av 10% i amerikanska Enertech Global LLC (november 2011)


”Vi har haft en fortsatt stark utveckling under 2011 och ökat såväl omsättning som resultat. Den enskilt största bidragande orsaken är att vi fortsätter på den inslagna vägen med en kombination av organisk och förvärvad tillväxt”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

Förvärven innebär att NIBE nu, med norra Europa som mycket stark bas, definitivt etablerat sig som en internationell koncern med över 8.000 anställda.

 

”Trots att vi växer, bland annat genom förvärv, så har vi inte tappat vår ledstjärna att ständigt ha lönsamheten i fokus, vilket också är en central uppgift i integrationen av de nya NIBE-företagen”.

 

”Efter de senaste månadernas turbulens på finansmarknaderna är det vanskligt att med någon större säkerhet uttala sig om framtiden men vi är trots allt positiva till utsikterna för helåret 2011”, säger Gerteric Lindquist.


Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon hålls idag kl 11.00 med VD Gerteric Lindquist. Inringning på tel +46(0)8 505 598 12.

 

Mer information

Benny Torstensson Informationschef: 0433-73 070

Christel Fritiofsson IR-chef: 0433-73 078