Delårsrapport 1, Q1 2011

En lovande inledning på 2011 – intensiv förvärvsperiod

NIBE har haft en lovande inledning på 2011 med ökad omsättning och förbättrat resultat. Det har också varit en intensiv förvärvsperiod med bland annat förvärv av 31% i det schweiziska värmeteknikföretaget Schulthess.

 

  • Omsättningen ökade med 12,2% till 1.462 Mkr (1.303 Mkr)
  • Rörelseresultatet ökade med 18% till 125,1 Mkr (106,6 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 39% till 133,9 Mkr (96,2 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 1,06 kr (0,75 kr)
  • Förvärv av brittiska Thermtech, elementdivisionen i schweiziska Electrolux Professional, 31% av schweiziska Schulthess och resterande 25% i ryska EVAN


”Vi har haft en bra inledning på 2011 tack vare vår massiva och långsiktiga satsning på produktutveckling och marknadsföring kombinerad med förbättrad världsekonomi, höga energipriser och ökad miljömedvetenhet”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Avsikten med att förvärva Schulthess, som är en av Europas ledande värmepumpstillverkare med en omsättning på drygt 2.100 Mkr och 1.000 anställda, är att skapa en ledande europeisk leverantör inom hållbara energilösningar för att utifrån denna bas kunna växa vidare ännu snabbare i Europa samt för att på allvar kunna börja expandera utanför Europa. Vi har redan förvärvat 31% av aktierna och övriga aktieägares teckningstid löper ut den 6 juni.”

 

”Mot bakgrund av vår egen styrka, en fortsatt förbättrad konjunktur samt höga energipriser är vi fortsatt positiva till utsikterna för 2011”, säger Gerteric Lindquist.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon hålls idag kl 11.00 med VD Gerteric Lindquist. Inringning på tel +46(0)8 506 853 31


Benny Torstensson
Informationschef: 0433-73 070

 

Christel Fritiofsson
IR-kontakt: 0433-73 078