Årsredovisning 2010

NIBEs årsredovisning för 2010 finns nu tillgänglig.

Den tryckta versionen kommer att distribueras
till samtliga aktieägare inom kort och kan även beställas här på hemsidan.