Bokslutskommuniké 2010

NIBE uppvisar ett starkt 2010

I NIBE-koncernens bokslutskommuniké för 2010 framgår att:

 

  • Omsättningen ökade med 13% till 6.511 Mkr (5.751 Mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till 796,1 Mkr (631 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 32,8% till 745 Mkr (561 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 5,84 kr (4,36 kr)
  • Styrelsen föreslår en ökning av utdelningen till 1,75 kr/aktie (1,30 kr/aktie)
  • Danska Lotus Heating och Lund & Sörensen och 50% i norska ABK förvärvades under 2010 samt brittiska Thermtec och elementdivisionen i schweiziska Electrolux Professional under inledningen av 2011

 

- Vi gläds åt ett starkt 2010 för NIBE-koncernen med såväl en klart förbättrad omsättning som ett kraftigt ökat resultat, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier.

 

- Nu får vi god återbetalning på att vi inte drog ned inom produktutveckling och marknadssatsningar under konjunkturnedgången. Tack vare detta ser vi nu att samtliga affärsområden har fortsatt att stärka sina marknadspositioner.

 

- Vår resultatförbättring förklaras huvudsakligen av högre omsättning, förbättrad produktivitet och god kontroll av de fasta kostnaderna.

 

- Med vår finansiella styrka, bland annat med en soliditet som närmar sig 50%, så har vi en mycket god beredskap för ytterligare förvärv.

 

- Vår företagsfilosofi, finansiella styrka och vårt attraktiva produktprogram kombinerat med en förbättrad konjunktur, gör att vi är positiva till utsikterna för 2011, säger Gerteric Lindquist.

 

Mer information

VD presenterar kvartalsrapporten per telefon och svarar på frågor den 16 februari kl 11 00. Tel nr 08 – 506 853 31.