Årsredovisning 2009

NIBEs årsredovisning för 2009 finns nu tillgänglig.

Den tryckta versionen kommer att distribueras till samtliga aktieägare inom kort och kan även beställas från NIBE via hemsidan.