Bokslutskommuniké 2008

2008 – framgångsrikt år för ett alltmer internationellt NIBE

NIBE-koncernens verksamhetsår 2008 presenteras.


  • Omsättningen ökade med 7,6% till 5 810Mkr (5 402 Mkr)
  • Rörelseresultatet ökade med 18,4% till 625 Mkr (528 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 16,1% till 516,7 Mkr (445 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 3,94 kr (3,35 kr)
  • Styrelsen föreslår oförändrad utdelning på 1,15 kr/aktie
  • Förvärv av KNV (Österrike), TermaTech (Danmark), Alpe (Mexiko) och 51% i CSJ EVAN (Ryssland) under 2008

 

- 2008 kan summeras som ett framgångsrikt år och det känns idag tillfredsställande att vi redan 2007 reagerade på svackan i orderingången genom att reducera fasta kostnader, trimma våra lager och lägga om vårt produktionsmönster, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier. Alla dessa åtgärder tillsammans med den ökade omsättningen har resulterat i en ordentlig förbättring av resultatet samtidigt som en vettig lagernivå återställts.

 

- Vår tillväxtstrategi, bestående av en blandning av förvärv och organisk tillväxt under bibehållen lönsamhet, fortsätter med en ökad internationalisering som följd. I och med förvärven i Ryssland, Mexiko och Österrike, har vi nu verksamhet i ett 20-tal länder att jämföra med sju länder vid millennieskiftet. Tack vare framgångsrik produktutveckling och offensiv marknadsbearbetning fortsätter vi dessutom att ta marknadsandelar.

 

- Vi är försiktigt positiva till 2009 som helhet, även om världsekonomin är i recession just nu. Våra produkter ligger helt rätt i tiden nu när marknaden efterfrågar energieffektivitet och miljövänlighet, säger Gerteric Lindquist.

 

Årsstämma äger rum den 14 maj 2009 kl. 17.00 i Markaryd.

 

Ytterligare information

VD presenterar bokslutskommunikén per telefon och svarar på frågor 13/2 kl 11 00. Tel nr 08 – 566 363 29