Delårsrapport 1, Q1 2008

Som väntat ett svagare kvartal än ifjol – fortsatt försiktig positiv helårsbedömning för NIBE

I dagens delårsrapport för januari - mars 2008 redovisar NIBE en försvagning såväl omsättnings- som resultatmässigt;

 

  • omsättningen uppgick till 1 237 Mkr (1 285 Mkr)
  • resultatet efter finansnetto uppgick till 70 Mkr (108,7 Mkr)
  • vinsten per aktie uppgick till 0,52 kr (0,83 kr)
  • förvärv av KNV i Österrike, Termatech i Danmark och ytterligare 26% i CJSC EVAN, Ryssland

 

- Som väntat blev inledningen på året sämre än fjolårets mycket starka kvartal ett, såväl omsättnings- som resultatmässigt, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier.

 

- Den försämring av marknaden som vi noterade under andra halvåret ifjol har fortsatt även under kvartal ett i år. Bilden är dock tudelad där konsumentprodukter har en svagare efterfrågan medan industriprodukter har fortsatt god efterfrågan.

 

- Försämringen av rörelseresultatet kan i huvudsak förklaras av den lägre omsättningen och en stor skillnad i lageruppbyggnad mellan kvartal ett i år och i fjol, med lägre absorbtion av indirekta kostnader som följd.

 

- Visa av erfarenheterna från fjolårets alldeles för stora lageruppbyggnad kommer vi i år att i större utsträckning försöka klara andra halvårets traditionellt starkare efterfrågan med temporär höjning av produktionskapaciteten. Detta förändrade produktionsmönster gör att vi kommer att få en resultatförskjutning från första till andra halvåret.

 

- Vi fortsätter att ta marknadsandelar inom alla tre affärsområdena och vi har gjort ytterligare tre strategiskt viktiga förvärv av företag med god lönsamhet i Österrike, Danmark och Ryssland.

 

- Framtidstron är orubbad och vår hållning långsiktig. Det här illustreras bl a av den toppmoderna brasvärmefabrik som nu är under inkörning och som skapar förutsättningar för fortsatt expansion och förbättring av produktiviteten.

 

- Vår bedömning på helåret 2008 är försiktigt positiv men vi är naturligtvis beroende av omvärldens utveckling, säger Gerteric Lindquist.

 

Ytterligare information på 0433 – 730 00 eller 070 – 530 20 71