Årsredovisning 2006

NIBE's Årsredovisning för 2006 är nu publicerad.

Den tryckta versionen kan beställas på hemsidan.