Bokslutkommuniké 2006

2006 – ett starkt och mycket framgångsrikt år för NIBE

NIBE-koncernens klart bästa verksamhetsår hittills, såväl omsättnings- som resultatmässigt, presenteras i dagens bokslutskommuniké.

 

  • Omsättningen ökade med närmare 30 % till 4 958 Mkr (3 819 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade till 501 Mkr (273 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 3,74 kr (1,94 kr)
  • Styrelsen föreslår utdelning på 1,15 kr/aktie (0,75 kr/aktie)
  • Fyra förvärv med internationell prägel genomförda under 2006


- Samtliga tre affärsområden fortsätter att ta marknadsandelar och av koncernens tillväxt på 30% är hela 22% organisk. Den goda tillväxten är framför allt ett resultat av framgångsrik produktutveckling och offensiv marknadsbearbetning, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier.

 

- En stark konjunktur med gynnsamma marknadsförhållanden i kombination med stor efterfrågan på miljövänliga och energisnåla produkter, är externa faktorer som dessutom gynnat NIBE.

 

- Vi är sedan flera år tillbaka vana vid såväl Villavärmes som Brasvärmes framgångar så därför är det speciellt glädjande att också Element nu visar en positiv utveckling.

 

- Vi bedömer att även 2007 kan bli ett framgångsrikt år för NIBE med god efterfrågan, ytterligare förstärkning av utlandsförsäljningen och en fortsatt förbättring av våra marknadsandelar. Denna bedömning stärks också av inledningen på 2007 som har varit bra, säger Gerteric Lindquist.

 

Bolagsstämma äger rum den 15 maj 2007 kl. 17.00 i Markaryd.

 

Ytterligare information på 0433 – 730 00 eller 070 – 530 20 71