Delårsrapport 2, Q2 2006

Starkt över hela linjen för NIBE Industrier

I dagens delårsrapport för januari - juni 2006 redovisar NIBE ett mycket starkt första halvår av 2006;

 

  • omsättningen ökade med 25,8% till 2.100 Mkr (1.670 Mkr)
  • resultatet efter finansnetto ökade med 42,1% till 174,7 Mkr (122,9 Mkr)
  • vinsten per aktie uppgick till 1,31 kr (0,88 kr)
  • tre förvärv i Danmark, Sverige och Tyskland
  • split på 4:1 genomförd i juni

 

- Vi har haft ett mycket stark första halvår över hela linjen. Alla tre affärsområdena fortsätter att ta marknadsandelar och uppvisar en organisk tillväxt runt 20%, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier.

 

- Affärsområde Villavärme fortsätter sin offensiva marknadsbearbetning och uppvisar ökad tillväxt både i Sverige och på utlandsmarknaderna. Det är framför allt värmepumpsförsäljningen som ökar kraftigt.

 

- Omstruktureringsprogrammet för NIBE Element löper enligt plan med förbättrat resultat och ökade marknadsandelar som följd.

 

- NIBE Brasvärme fortsätter den tidigare positiva utvecklingen med stark tillväxt och förstärker den utländska marknadspositionen med förvärv och nyetableringar. Det första spadtaget är också taget för den nya produktionsanläggningen i Markaryd.

 

- Det första halvårets utfall stärker vår bedömning i att NIBE kommer att ha en fortsatt god utveckling under 2006, säger Gerteric Lindquist.

 

Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 - 530 20 71