Bokslutskommuniké 2005

2005 – ett starkt år för Villavärme och Brasvärme, svår marknad för NIBE Element.

NIBE-koncernens verksamhetsår 2005 presenteras i dagens bokslutskommuniké.


  • Omsättningen ökade med 21 % till 3.819 Mkr (3.161 Mkr)
  • Rörelseresultatet före avsättning till strukturreserv ökade med 4%
  • Avsättning till strukturreserv för NIBE Element på 70 Mkr
  • Resultatet efter finansnetto minskade till 273,6 Mkr (377,2 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 7,75 kr (11,86 kr)
  • Styrelsen föreslår oförändrad utdelning på 3,00 kr/aktie (3,00 kr/aktie)
  • Styrelsen föreslår en split på 4:1 av bolagets aktie

 

- 2005 blev volymmässigt ännu ett mycket starkt år för samtliga tre affärsområden, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier.


Vi har rörelsemarginaler på 13% respektive 21% för Villavärme och Brasvärme, medan NIBE Element har haft ett besvärligt år vilket medfört att vi har gjort den för NIBE unika åtgärden att avsätta 70 Mkr till en strukturreserv för att kunna omstrukturera affärsområdets produktion av element till stora volymkunder.

 

- Vidare uppstod en förskjutningseffekt under årets två sista månader för den svenska försäljningen av mark/bergvärmepumpar. Anledningen var att de statliga bidragen för konvertering av olje- och direkt-elvärmda hus inte började gälla förrän efter årsskiftet fastän de presenterades redan i början av november.

 

- Det finnns också många glädjeämnen. Ett exempel på detta är att våra produktutvecklings- och marknadssatsningar nu ger resultat. Under 2005 presenterade NIBE Villavärme bland annat en ny generation mark/bergvärmepumpar med marknadens absolut högsta besparingsfaktor och så sent som i januari i år var det dags för nästa världsnyhet, denna gången en frekvensstyrd mark/bergvärmepump.

 

NIBE Brasvärme har på motsvarande sätt framgångsrikt lanserat en helt ny braskaminserie under varumärket Handöl.

 

- Dessutom har inledningen på 2006 varit bra. Vi bedömer att efterfrågan kommer att vara fortsatt god under hela 2006 och att vi ska kunna öka våra marknadsandelar ytterligare inom alla tre affärsområdena.

 

Vi känner också fortsatt god tillförsikt när det gäller den långsiktiga målsättningen att nå en omsättning på 5 miljarder kr år 2007, säger Gerteric Lindquist.

 

Bolagsstämma äger rum den 11 maj 2006 kl. 17.00 i Markaryd.

 

Ytterligare information: 0433 - 73 000 eller 070 – 530 20 71